Responsabilii cu conservarea naturii rămân fără instrumente – poziţia AAANP

Foto Bertrand Gardel/Hemis/Corbis

Poziţia Asociației Administrațiilor de Arii Naturale Protejate (AAANP) cu privire la propunerea de modificare a OUG 57/2007

În urma modificărilor propuse, administrațiile de arii naturale protejate care sunt responsabile de asigurarea măsurilor de conservare și de asigurarea statutului favorabil de conservare a speciilor și habitatelor de pe suprafața ariei protejate administrate, nu mai dispun de instrumentele necesare realizării acestui scop.

Modificările propuse vor duce la inutilitatea existenței avizului administratorului, ca și la inutilitatea hotărârilor consiliilor științifice, a căror componență și regulament de funcționare sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorității naționale în domeniul protecției mediului.

Aceste  modificări vor crea posibilitatea existenței unor puncte de vederedivergente între administrații și consiliile stiințifice pe de o parte și autoritățile competente pe de alta. Acest fapt va crea confuzie, va da naștere la conflicte și va crea posibilitatea deschiderii unui șir de acțiuni în instanță împotriva ambelor variante de aviz, pozitiv sau negativ, fie din partea solicitanților, fie din partea ONG de mediu, cu posibilitatea de plângeri către Comisia Europeană. Avizul negativ dat in baza unei hotărâri a Consiliului Științific format din unii dintre cei mai buni specialiști în domeniu și purtând girul Academiei Române este un document ideal pentru contestarea în instanță a unui eventual aviz pozitiv al autorității competente.

Administrațiile de arii naturale protejate emit avize și pentru activități care includ și alte aspecte în afară de cele de mediu, cum ar fi cele legate de cercetarea științifică, protecția peisajelor, (ex. păstrarea arhitecturii tradiționale), solicitată atât de către Consiliul Europei cât și de către Convenția Peisajului. Autoritatea de mediu nu are competențe, personal și mijloace să analizeze solicitările legate de urbanism din acest punct de vedere, în timp ce Consiliile Stiințifice interesate au cooptat specialiști cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, iar unele administrații au elaborat regulamente în acest domeniu.

Invocarea scurtării procedurii de analiză și aprobare a proiectelor/planurilor privind dezvoltarea durabilă a comunităților nu duce la motivarea modificării unui articol care se referă la întreaga arie protejată, inclusiv la zona de protecție strictă sau integrală, la realizarea de activități de cercetare stiințifică etc. Există foarte multe activități cu impact potențial semnificativ negativ asupra ariei protejate care nu au nici o legatură cu dezvoltarea durabilă a comunităților locale. În plus, prin metoda corespondenței electronice, Consiliile Stiintifice emit hotărâri în timp foarte scurt, fără a întârzia procedurile de avizare.

De asemenea, procedurile nu ar fi mai rapide, pentru că emiterea unui aviz consultativ (necesar autorității competente în forma propusa de act normativ) are aceeași durată cu emiterea unui aviz obligatoriu.

Observaţiile AAANP

1. Deși în nota de fundamentare, la sectiunea VI, pct.1, se menționează faptul că administrațiile și custozii au fost consultați, nici unul din membrii AAANP (24 de administrații de arii naturale protejate) și nici AAANP nu au fost consultați la elaborarea proiectului de act normativ.

2. La pct. 9 propunem modificarea alin. (21) cu urmatoarea formulare: “În scopul scurtării procedurii de analiză și aprobare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, se înființează prin Hotărâre a Guvernului României Comisia Interministerială de Avizare Tehnică a planurilor de management și a regulamentelor ariilor naturale protejate prevăzute la alin. (1) și (2), denumită în continuare Comisie.“

 

3. La pct. 9 propunem modificarea alin. (24) cu urmatoarea formulare: “Planurile de management prevăzute la alin. (1) se aprobă pentru o perioadă de 10 ani, iar cele prevăzute la alin. (2) se aprobă pentru o perioadă de 5 ani, de la data aprobării acestora și cu obligativitatea revizuirii ori de câte ori este nevoie”.

Astfel, planurile de management pentru ariile protejate cu administrație proprie, mai complexe, rezultate în urma unor consultări prelungite atât cu factorii de interes local cât și cu consiliile științifice, care trebuie aprobate prin Hotărâre de Guvern, vor asigura gestionarea continuă a ariei protejate pe o perioadă îndelungată, cu o viziune pe termen mai lung. Va fi evitat la fiecare 5 ani procesul complex de elaborare, consultare și aprobare a planurilor de management. Există exemplul amenajamentelor silvice care sunt elaborate tot pentru o perioadă de 10 ani.

4. La punctele 10, 11 și 13 referitoare la art. 28 alin. 10 si 11 și la art. 281 nu suntem de acord cu modificările propuse și susținem menținerea formei inițiale a legii.

5. La pct. 29, solicităm elimitarea sintagmei “în tot sau în parte” atât de la alin. (1) cât și de la alin. (2) pct. c), care poate duce la desființarea unei arii protejate de 100.000 ha pentru că 100 mp și-au pierdut valoarea conservativă. De asemenea, solicităm eliminarea obligativității înaintării documentației de desființare de către administrator/custode, prevăzută la alin (2).

Preşedinte
Mircea Vergheleţ

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*