Echilibru între speciile care generează conflicte și activitatea umană

Ursul brun este cea mai răspândită specie de carnivore mari din Europa, estimându-se că există un număr total de aproximativ 17.000 de exemplare. Foto: 123rf

Un set de bune practici ar putea reduce conflictul cu speciile sălbatice care intră în contact cu oamenii și ar putea ajuta la conservarea biodiversității, a stabilit Comitetul Regiunilor.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat un aviz pe tema „Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte”. Speciile care generează conflicte intră în concurență cu activitățile umane în ceea ce privește spațiul și resursele comune. Adesea, cele mai problematice sunt carnivorele mari. Pe teritoriul UE sunt prezente cinci astfel de specii: ursul brun, lupul, glutonul și linxul eurasiatic și cel iberic. Cel puțin una dintre aceste specii este întâlnită, în prezent, în 21 de state membre ale UE. CoR se declară în favoarea unui număr mai mare de măsuri preventive și a creării de noi platforme și mecanisme de cooperare pentru abordarea preocupărilor comune și găsirea de soluții bazate pe bune practici. Obiectivul este de a reconcilia protecția biodiversității și habitatul uman, acolo unde acestea intră în conflict.

Europa este dovada faptului că oamenii și carnivorele mari, pot, în general, să împartă același habitat. Cu toate acestea, situația nu este lipsită de conflicte. Multe dintre problemele legate de conviețuirea oamenilor cu așa˗numitele „specii care generează conflicte”, în principal cu carnivorele mari cum ar fi ursul brun și lupul, pot fi cauzate de presiunea exercitată de activitatea umană asupra habitatelor naturale și de comportamentul adesea inadecvat al oamenilor față de aceste animale, de la activitățile invazive desfășurate în zonele protejate până la ademenirea activă a acestora pentru vânătoare sau turism.

„Obiectivul nostru este de a găsi un mai bun echilibru între speciile care generează conflicte și activitatea umană. Pentru a-l realiza, trebuie să punem accent pe prevenirea conflictelor și pe găsirea unor modalități de a le soluționa”, a declaratraportorul, dl Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului Județean Harghita din România.

Afirmația dlui Borboly se înscrie în siajul avizului CoR pe tema „Contribuția la verificarea adecvării Directivei privind păsările și Directivei privind habitatele”, avându-l ca raportor pe dl Robby Biwer (LU-PSE), în care se subliniază că, deși legislația UE este adecvată scopului urmărit, sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a accelera punerea sa în aplicare.

„Nu este necesar să modificăm directivele privind mediul: de acum încolo, trebuie să ne concentrăm asupra punerii lor în aplicare”, a subliniat raportorul, dl Borboly. „Trebuie să elaborăm măsuri preventive. Lipsa de planificare și gestionare pe termen lung pune în pericol atât conservarea speciilor protejate, cât și viața și bunurile oamenilor”, a adăugat raportorul, dl Borboly.

Dacă în cursul secolului al XX-lea carnivorele mari erau pe cale de dispariție, în prezent, ele își fac din nou apariția pe continentul european. Ursul brun este specia cea mai răspândită în Europa, estimându-se că există un număr total de aproximativ 17 000 de exemplare. Lupul este a doua cea mai întâlnită specie, estimându-se că există un număr total de 12 000 de exemplare. Numărul total estimat de exemplare de linx eurasiatic este de aproximativ 9 000, în timp ce numărul total estimat de exemplare de gluton este de 1 250.

Membrii sprijină evaluarea mai detaliată, încă din etapa de planificare, a impactului infrastructurilor rutiere și feroviare, pentru a se evita invadarea habitatelor carnivorelor mari și a coridoarelor pe care circulă acestea. Această situație necesită o atenție specială în ce privește amenajarea teritoriului și conceperea modului de gestionare a siturilor protejate și a zonelor învecinate.

În domeniul cercetării și dezvoltării, raportorul, dl Borboly, semnalează necesitatea de a se evita disparitățile în cadrul programelor, adică situațiile în care regiunile și localitățile care cuprind zone de mare valoare naturală și habitate importante sunt subreprezentate, dat fiind că sunt mai puțin dezvoltate.

Membrii consideră că este necesar să se ia noi măsuri pentru a favoriza apariția efectivă, în comunitățile locale vizate, a externalităților pozitive, atât de des menționate în raport cu biodiversitatea și carnivorele mari.

Avizul CoR prezintă o serie de etape următoare. Prima constă în organizarea în 2019, în colaborare cu Comisia Europeană, a unei conferințe comune privind coexistența cu speciile care generează conflicte, în special cu carnivorele mari. Cea de-a doua constă în garantarea faptului că comunitățile locale și regionale sunt implicate în mod direct și pot participa în mod eficace la platforme și mecanisme de cooperare legate de speciile care generează conflicte, precum și la elaborarea politicilor din acest domeniu. Cea de-a treia constă în solicitarea publicării de către Comisia Europeană a unor recomandări și orientări în acest sens, pentru a ajuta, totodată, statele membre să facă schimb de bune practici. Ultima etapă constă în analizarea posibilității de a crea o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) pentru autoritățile locale și regionale interesate de chestiunea carnivorelor mari.

Numărul glutonilor este estimat la 1.250 de exemplare. Foto: 123rf

Context

Carnivorele mari în Europa. Revista Science. Decembrie 2014, Reapariția carnivorelor mari în peisajele moderne, dominate de om, ale Europei.

  • Ursul brun este cea mai răspândită specie de carnivore mari din Europa, estimându-se că există un număr total de aproximativ 17 000 de exemplare. Toate populațiile de urși au fost relativ stabile sau au înregistrat o ușoară creștere.
  • Lupul este a doua cea mai întâlnită specie, cu un număr total de exemplare estimat la peste 12 000.
  • Numărul total estimat de exemplare de linx eurasiatic este de aproximativ 9000 (tabelul S6), iar majoritatea populațiilor au fost, în general, stabile în ultimul deceniu.
  • În ceea ce privește glutonii, numărul lor total este estimat la 1 250 de exemplare.

Pe teritoriul Uniunii Europene se întâlnesc cinci specii de carnivore mari. Acestea sunt ursul brun, lupul, glutonul și două specii de linx, și anume linxul eurasiatic și cel iberic. De-a lungul timpului, toate aceste specii au suferit un declin dramatic al numărului de exemplare și al răspândirii lor, ca urmare a activității umane. Datorită hranei mai abundente, extinderii acoperirii forestiere și legislației favorabile din ultimele decenii, s-a înregistrat o evoluție pozitivă, majoritatea populațiilor stabilizându-se sau crescând din nou. Ca urmare, aceste specii au revenit în numeroase zone din care fuseseră absente decenii întregi. Cel puțin una dintre aceste specii este întâlnită, în prezent, în 21 de state membre ale UE.

Sursa: Comitetul European al Regiunilor
Foto: 123rf

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. TemesváriHírek.ro - A National Geographic is foglalkozik a székelyföldi medvék ügyével
  2. Borboly Csaba

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*