Apel pentru apele din Carpaţi

Foto Bogdan Croitoru

Alianţa pentru Conservarea Biodiversităţii a lansat un apel pentru salvarea râurilor de munte din România, asaltate de investitori. Redăm în continuare textul apelului.

Cursurile de ape ale Carpaţilor păstrează o biodiversitate naturală ridicată, o mândrie pentru cei apţi să înţeleagă importanţa valorilor naturale într-o Lume care se afundă din ce în ce mai mult într-o criză ecologică globală; de la specii de peşti la trichoptere, efemeroptere, plecoptere şamd, diversitatea organismelor acvatice ale apelor carpatine este apropiată de cea naturală, contrar altor ape curgătoare europene, unde biodiversitatea a fost afectată ireversibil de intervenţiile umane agresive, care au nimicit în mare parte valorile naturale ale peisajului. Prin convenţiile internaţionale la care este parte, precum şi din considerente etice, România are datoria să păstreze biodiversitatea existentă pe la noi.

Construirea mai multor sute de microhidrocentrale pe cursurile apelor sălbatice din Carpaţi, cu crearea drumurilor de acces, buldozere şi excavatoare care sapă în vale, dinamitare, betoane, ţevi şamd, prin alterările morfologice create, afectează ecosistemele acvatice atât la nivel local, cât şi la scară mult mai largă, prin întreruperea conectivităţii naturale a cursurilor de ape. Artificializarea mediului natural chiar şi în arii protejate, parcuri naturale şi parcuri naţionale, rezervaţii, situri Natura 2000 desemnate pe baza Directivei Păsări şi a Directivei Habitate a Uniunii Europene, denotă o agresivitate primitivă şi neluarea în seamă a valorii strategice reprezentate de aceste arii protejate cu rol de a conserva biodiversitatea naturală şi procesele ecologice nealterate. A permite poziţionarea acestor infrastructuri artificiale în ariile protejate desemnate pentru protejarea ecosistemelor naturale, este o subminare a esenţei ideii de conservare a diversităţii biologice.
În vederea stopării dezastrului ecologic şi a genocidului în derulare, a agresiunii umane directe asupra biodiversităţii acvatice ale apelor curgătoare din Carpaţi, cerem organelor statului oprirea imediată a acestor lucrări controversate, şi regândirea strategică a poziţionării acestor investiţii, în afara teritoriilor ariilor protejate/ situri Natura 2000 şamd, în afara zonelor de interes pentru păstrarea valorilor naturale ale Carpaţilor. Cerem asigurarea implicării societăţii civile, a Organizaţiilor Neguvernamentale de Mediu şi a cercetătorilor biologi din Institute de Cercetări Biologice şi Universităţi, în vederea găsirii unor soluţii rezonabile. În acest scop este necesară crearea şi finanţarea unei platforme de specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, care să analizeze impactul microhidrocentralelor deja existente, şi să poată redefini strategic abordarea dezvoltării microhidrocentralelor în contextul asigurării conservării diversităţii biologice ale apelor din Carpaţi.

Află mai multe şi semnează apelul aici.

Vezi cum poţi salva râul Topolog, din Făgăraş

Citeşte articolul National Geographic despre problema microhidrocentralelor din România, integral pe site.

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*