Festivalul de Campuri Cercetăşeşti

Pe 8 august, în Cristian (județul Braşov), reprezentanții mass media au fost invitați în campul cercetășesc “Sterie Stinghe”. Foto: Cercetasii Romaniei & Mercedes-Benz Romania.

În perioada iulie – septembrie 2014 are loc Festivalul de Campuri Cercetăşeşti, la care iau parte peste 700 de copii şi tineri din 30 de județe.

 

Festivalul a debutat la 27 iulie, prin deschiderea Campului Național de Lupișori (copii de 7-10 ani), din Țara Făgărașului. Aventura continuă în campurile naționale pentru Temerari (11-14 ani) și Exploratori (15-18 ani). În august, la Sibiu, are loc Campul de Artă și Meșteșuguri (18-26 august – Centrul Cercetăşesc Nocrich – H.C. Habermann, Sibiu), iar Cioclovina din Hunedoara este gazda activităților de explorare a Munților Orăștiei: Campul “Castra Exploratorum” (2-20 august).

ONCR

Organizația Națională “Cercetaşii României” (ONCR), este cea mai mare mişcare neguvernamentală de tineret din România, cu circa 3.200 de membri în 71 de centre locale. Fiecare filială îşi planifică activitea în funcție de specificul local şi de interesele membrilor ei. Organizația națională este membru fondator și membră cu drepturi depline a Organizației Mondiale a Mişcării Scout (www.scout.org). Organizația mondială numără peste 31.000.000 membri activi în 216 țări. Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniți ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

Foto: Catalin Gruia

Istoria cercetășiei pe scurt

În 1908, colonelul englez Baden-Powell a scris Scouting for Boys (Cercetășia pentru băieți),  prezentându-și metoda aplicată cu un an înainte într-o tabără experimentală de două săptămâni, pe coasta de sud a Angliei. Cercetășia (un tip de educație nonformală) – susținea el – cultivă spiritul de aventură al tinerilor, lucrul în echipă și progresul prin forțe proprii. Inteligența practică, curajul, caracterul, spiritul de observație nu se învață la școală, ci prin joc, prin viața în natură.

B. P. și-a petrecut o bună parte din viață în armată, unde a observat că tinerii soldați antrenați doar să asculte nu se pot descurca în situații neprevăzute. Așa că a căutat o modalitate de a forma oameni cu inițiativă prin antrenamente sub formă de jocuri.

B. P. nu avea nicio intenție să creeze o organizație pentru tineret. Scouting for Boys a avut însă un succes neașteptat: în Marea Britanie, grupuri de tineri au început să se organizeze singuri, pe baza indicațiilor lui Baden-Powell. Savantul Gheorghe Munteanu-Murgoci, aflat în vizită în Anglia în 1911, a adus cercetășia la București. El a fost principalul inițiator și conducător al primelor grupuri de cercetași români. La 12 mai 1914, a luat ființă Asociația „Cercetașii României“. Cercetașii dintr-o localitate constituiau o cohortă, iar cei dintr-un județ – o legiune. Principele Carol a fost proclamat comandant al Marii Legiuni.

Cercetașii au participat activ în Primul Război Mondial atât în primele linii ale frontului, cât și, mai ales, la ajutorarea răniților. Au existat două tabere de cercetași – la Solești, Vaslui, și la Sculeni, Iași. După război, organizația a cunoscut o perioadă de înflorire până în ianuarie 1937, când regele Carol al II-lea a înlocuit-o cu „Straja Țării“, în care erau obligați să activeze toți copiii și cadrele didactice. În septembrie 1940, sub dictatura fascistă, și „Straja“ a fost dizolvată. După Al Doilea Război Mondial, speranțele de renaștere a cercetășiei au fost spulberate de instaurarea comunismului. Venise vremea pionierilor. Deși, în ce privește forma, străjerii și pionierii au împrumutat multe de la cercetași, fondul a fost diferit. Pionierii sau străjerii erau îndoctrinați și obligați să activeze și să slujească un cult al personalității. Cercetășia e prin definiție democratică, tinerii aderă benevol la mișcarea scout, au dreptul la opinie, iar politizarea activităților e interzisă. Majoritatea cercetașilor români s-au constituit în 1990 în „Asociația Foștilor Cercetași și Cercetașe din România“ – care s-a transformat în același an, la 20 iunie, în „Asociația Cercetașilor din România“ (ACER). Aceasta și-a propus să coaguleze în jurul ei toate celelalte nuclee nou înființate (imediat după 1989, s-au format mai multe grupări cercetășești, precum „Asociația fetelor-ghizi din România“ sau asociații organizate pe bază etnică sau religioasă). ACER și-a constituit primele filiale la Târgu Mureș, Sinaia, Deva și Galați. În 1992, cercetășia s-a extins în jumătate dintre județele țării și în vara aceluiași an au fost organizate 24 de campuri, la care au participat câteva sute de cercetași. În iunie 1993, în urma unui acord încheiat între ACER și alte grupări de cercetași, s-a constituit Organizația Națională Cercetașii României (ONCR). În iulie 1993, a fost primită ca membru cu drepturi depline în Organizația Mondială a Mișcării Scout (OMMS).

 

Text: Cătălin Gruia

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*