Calendar pictat

Foto: Attila Balázs

Picturi care ştiu matematică. Secretul calendarului din Ocland – redescoperit

Pe plafonul naosului de la biserica unitariană din Ocland, județul Harghita, sunt înfăţişate, în două casete separate, sistemul heliocentric copernican şi un tabel de calcul folosit la determinarea datei pascale.

„Casetele sunt cu totul singulare în spaţiul Europei orientale – spune Péter Veres, muzeograf la Muzeul Etnografic „Haáz Rezsô”, din Odorheiu Secuiesc. Ele datează din 1771, în timp ce numele lui Galileo Galilei, propagator al învăţăturilor copernicane, a fost scos de pe lista ereticilor abia în anul 1978“.

Péter Veres a reuşit să descifreze  „mecanismul de funcţionare“ a calendarului pascal. „Practic nu mai ştia nimeni cum funcţionează. După două luni de nopţi nedormite, am descoperit cu uimire că, pentru perioada 1700-1899, tabelul poate determina data paştelui şi după calendarul gregorian, şi după cel iulian“ – spune el.

Caseta conţine cinci inele concentrice, împărţite în douăzeci de sectoare – nouăsprezece identice şi al douăzecilea mai mare, în care sunt scrise cuvinte şi prescurtări latineşti. În primul inel, notat XIX LS, se găsesc aşa-numitele numere de aur, de la 1 la 19. Numărul de aur al oricărui an este restul rezultat din împărţirea (Annus Domini + 1) : 19.

Al doilea inel, notat EPACTA, arată „vârsta“ Lunii la 22 martie – câte zile mai sunt până la următoarea lună plină. Inelele 3, 4 şi 5 sunt notate PLENI, MENSES şi CICL:CHAR. Ele indică ziua cu lună plină, luna anului, respectiv ziua. Zilele dintr-un an se notează cu litere de la A la G, repetate, începând cu 1 ianuarie, iar prima duminică a anului desemnează littera Dominicalis. În anii obişnuiţi, duminicile sunt marcate cu aceeaşi literă. În anii bisecţi, există o literă pentru duminicile de până la sfârşitul lunii februarie şi alta pentru următoarele.

Pentru a determina data Paştelui din 1771, de exemplu, se calculează numărul de aur al anului: (1771 + 1) : 19 = 93 + 5; numărul de aur este 5. Se citesc apoi datele din dreptul numărului cinci aflat în primul inel: (PLENI) 30; (MENSES) MART.; (CICL:CHAR) E. Deci luna plină a fost pe 30 martie, iar litera corespunzătoare acestei date este E. Litera duminicală a anului este F, zi consecutivă lui E, așadar în 1771 duminica pascală a căzut, după calendarul gregorian, pe 31 martie.

Meşterul Elekes – pictorul amator de astronomie

Biserica din Ocland a fost zugrăvită de András Elekes, „cel mai celebru tâmplar şi pictor de mobilă din ţinut“ – spune Péter Veres. „Din alb de oase, siderit şi miniu de plumb, sulfat de cupru, negru de pământ, el a preparat culorile unui paradis teluric, cu flori, păsări şi peşti. Într-una dintre casete, Elekes a pictat acvila bicefală cu o inimă roşie de pe blazonul imperial austriac…“

  • Domnica Macri

Articolul a apărut în revista National Geographic România din august 2005

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*