Regulamentul Concursului Iaki Mamaia

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Organizatorul campaniei este S.C. HAGI SPORT S.R.L., cu sediul social in Statiunea Mamaia, CP900001, jud. Constanta, inregistrata cu nr. J13/1896/1999, avand cod fiscal RO 6646915, care publica in editia lunii aprilie a revistei National Geographic Traveler, revista editata de Burda Media Bucuresti, concursul Concurs Iaki Mamaia. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.natgeo.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Burda Media Bucuresti SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura incepand cu data de 1 aprilie 2014 si se va incheia la data de 15 iunie 2014. Inscrierile in concurs se vor opri la data de 15 iunie 2014. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

SUBIECTUL CONCURSULUI: Concurs Iaki MamaiaCUM SE PARTICIPA LA CONCURS: Participantii la concurs trebuie sa trimita raspunsul la intrebarea:  “Ce tratamente s-au adaugat recent serviciilor de la Iaki Spa?” prin e-mail la: [email protected], alaturi de numele, prenumele, adresa si numarul de telefon la care pot fi contactati.Raspunsul corect la intrebare se gaseste in articolul “Iaki Spa si noutatile inceputului de vara” (pag. 45) din revista National Geographic Traveler nr. XX, editia primavara 2014.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR5.a. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, dupa incheierea concursului, din baza de date de participanti la concurs care au raspuns corect la intrebare.5.b. La tragerea la sorti vor participa reprezentantii SC Burda Media Bucuresti SRL.5.c. Castigatorul va fi anuntat pe www.natgeo.ro  la data de 23 iunie 2014.

6. PREMIILE

6. a. Premiile sunt in numar de 1 (unul) si consta intr-un sejur de doua persoane timp de 6 zile (5 nopti de cazare) la Hotel Iaki Mamaia (Constanta).Sejurul premiu este pentru 2 persoane si include 5 nopți de cazare intr-o cameră dublă standard la Hotel Iaki Mamaia, cu mic dejun inclus si 2 dejunuri (masa de pranz) servite la Restaurantul Iaki.Nu este inclus transportul.
Premiul este oferit in perioada 01-31.07.2014.6. b. Valoarea premiului este de 4200 lei (TVA inclus). Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei.  Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. 6.c. Premiile trebuie sa fie revendicate de castigatori la adresa de e-mail: [email protected] , in termen de 15 de zile de la data anuntarii castigatorilor pe www.natgeo.ro , in caz contrar castigatorii pierd orice drept asupra premiilor castigate.

7. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, asa cum a fost modificat si republicat.Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro . Participarea la concurs implica faptul ca participantii au citit Regulamentul si sunt de acord cu prevederile acestuia, precum si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:(i) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware). (ii) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare; (iii) Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrării, castigatorii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei.Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de legeb) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizatorc) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezatd) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contraree) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii si idetificarii castigatorului.La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe Str. Buzesti nr. 85, -Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:- sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Burda Media Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament de marketing National Geographic pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*