Concursul Delta Dunării – regulament

Regulamentul concursului „Câștigă un sejur pentru două persoane în Delta Dunării! cu National Geographic Traveler”

1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul București, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, înregistrată în Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, având CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Director General. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Partenerul campaniei este S.C. TOURING IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Al. I. Cuza 10, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13621/2003, având Cod Unic de Înregistrare 15807816, atribut fiscal RO, reprezentată prin dl. Laurentiu Butuc  în calitate de General Manager, desemnată prin contract de management – Resort Turistic Green Village, www.greenvillage.ro.

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro

2 DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfaşoară pe întreg teritoriul României.

Concursul intitulat Câștigă un sejur pentru două persoane în Delta Dunării! se adresează tuturor cititorilor cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul sau reşedința în România.

Înscrierea la concurs a participanţilor atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități în acest sens.

Înscrierea și participarea la concursul „Câștigă un sejur pentru două persoane în Delta Dunării!” implică acceptarea ta necondiționată, exclusivă și irevocabilă ca numele, datele personale și informațiile, fotografiile, materialele filmate sau testimonialele trimise să poata fi făcute publice și exploatate, nelimitat ca teritoriu și nelimitat în timp, în orice scop, inclusiv publicitar de către organizator şi de către partenerii campaniei, fara niciun fel de pretenții materiale din partea ta.

Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și colaboratorii cu contract ai organizatorului și angajații partenerilor concursului, rudele angajaților organizatorului până la gradul 4, precum și angajații și rudele acestora până la gradul 4 aparținând terțelor societăți sau fundații implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat „Câștigă un sejur pentru două persoane în Delta Dunării!”.

3 PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Citește cu atenție articolul de la pag. 10 și răspunde la întrebarea: „Când se celebrează Ziua internațională a iei?“

Trimite-ne răspunsul corect prin e-mail la [email protected], cu mențiunea „Pentru concursul Green Village Resort“. Nu uita să-ți adaugi numele și prenumele, adresa și un număr de telefon la care te putem contacta. Așteptăm răspunsurile voastre până la data de 5 august. Numele câștigătorului va fi publicat pe www.natgeo.ro la 10 august. Pachetul-premiu oferă cazare în a doua jumătate a lui septembrie pentru două persoane în cameră dublă, cu regim de masă all inclusive și transfer cu barca rapidă din Murighiol la Sfântu Gheorghe și înapoi. Dacă resortul este full booked în acea perioadă, câștigătorul și organizatorul vor găsi o soluție de comun acord pentru a beneficia de premiu oricând va dori câștigătorul până la finalul anului 2016. Găsești regulamentul complet al concursului pe www.natgeo.ro.

4 TEMA CONCURSULUI:

Câștigă un sejur pentru două persoane în Delta Dunării!

Raspunde corect la întrebarea  „Când se celebrează Ziua internațională a iei?“ și poţi câștiga un sejur pentru două persoane în Delta Dunării, la Green Village Resort.

5 ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Pentru a participa la concurs este necesar ca în interiorul perioadei de înscriere să trimiți răspunsul corect prin e-mail la [email protected], cu mențiunea „Pentru Concursul Delta Dunării”. Nu uita să-ți adaugi numele și prenumele, adresa și un număr de telefon la care te putem contacta. Așteptăm răspunsurile voastre pâna la data de 5 august 2016.  Numele câștigatorilor vor fi publicate pe www.natgeo.ro la 10 august 2016.

Pentru detalii despre concurs, regulament sau alte informaţii intră pe site-ul natgeo.ro sau poți trimite un e-mail la urmatoarea adresă: [email protected]

După completarea formularului de înscriere este posibil ca reprezentanți ai organizatorului să te contacteze pentru a solicita detalii sau informații suplimentare.

6 DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

După validarea condițiilor de înscriere, după încheierea perioadei de înscriere, în data de 5 august 2016, vor fi selectați doar participanții care au răspuns corect la întrebarea concursului și dintre aceștia, prin intermediul unei aplicații informatice, se va desemna un câștigător.

Câștigătorul va fi contactat, în perioada 6-9 august, de un reprezentant al Organizatorului pentru a confirma disponibilitatea pentru intrarea în posesie a premiului.

Câștigătorul va avea la dispoziție, un termen de 7 zile să comunice Organizatorului și/sau Partenerului datele de identificare ale persoanelor care îl vor însoți în vacanță.

7 PREMIILE

a.  Premiul este oferit de S.C. TOURING IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Al. I. Cuza 10, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13621/2003, având Cod Unic de Înregistrare 15807816, atribut fiscal RO, reprezentată prin dl. Laurentiu Butuc  în calitate de General Manager, desemnată prin contract de management – Resort Turistic Green Village, www.greenvillage.ro și constă într-un sejur All inclusive, la GreenVillage Resort, 4 stele, Sfântu Gheorghe, în intervalul 15 – 30 septembrie pentru 2 persoane si un copil de pana la 12 ani (11,99 ani), in acelasi regim ca si adultii (transfer, cazare si masa All inclusive).

Premiul nu include transportul, organizarea și costurile de transport, acestea fiind în sarcina câștigătorului. Perioada exactă a sejurului va fi stabilită cu Partenerul în funcție de disponibilitatea spațiului de cazare. Copiii au gratuitate.

b. Localizat în Sfântu Gheorghe, locul unde Dunărea întâlnește Marea Neagră, Green Village Resort 4* înseamnă, deopotrivă, o vacanță pe litoral și o evadare în inima Deltei. Vă recomandăm călduros excursiile pe canalele și lacurile din acestă zonă unică în Europa. Baza nautică este dotată cu bărci rapide, bărci pescărești și caiace. Amatorii de pescuit pot avea surpriza unor capturi de mari dimensiuni (în fiecare an se prind somni de 60-80 kg). De momeli ne putem ocupa noi, putem organiza adevărate competiții cu premii. Pentru cei mici putem organiza cursuri de pescuit pe lacurile din apropiere de Green Village Resort! Birdwatching-ul sau vânătoarea fotografică reprezintă alternative spectaculoase pentru turistul specialist sau începător. Vă recomandăm să aduceti multe casete video, filme sau carduri de memorie pentru aparatul foto, precum și un trepied solid. Nu veți regreta! Informații despre hotel veți putea găsi aici: www.greenvillage.ro

c. Valoarea premiului este de 1060 Euro. Impozitul prevăzut de lege va fi suportat de către Câștigător și se va calcula la valoarea în Lei a premiului la cursul de schimb valutar afișat de BNR în ziua punerii în posesie.

d. Premiile nu vor fi acordate în bani și vor fi ridicate de la Partenerul care oferă premiul. Modalitatea de intrare în posesie a premiului câștigat va fi comunicată câștigătorilor după trimiterea datelor complete de identificare și expediție reprezentanților Organizatorului sau Partenerilor acestuia.

e. Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

f. Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind plata impozitului prevăzut de lege, dacă va fi cazul.

g. Premiul nu este transferabil. Poate beneficia de serviciile oferite (cazare cu masa all inclusive) doar persoana câștigatoare însoțită de persoane alese de acesta.

8 INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro.

Înscrierea și participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Prin completarea formularului de înscriere îți asumi faptul că ai citit întregul Regulament, ești de acord cu conținutul acestuia și te obligi să îl respecți.

9 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate și de contact să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificarii catre terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, făra a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere autoritaţii de supraveghere.

La cererea oricarui participant Organizatorul va asigura acestuia exercitarea tuturor drepturilor prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Burda Romania SRL, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucuresti, în atentia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.

10 DISPOZIŢII FINALE

Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automată a dreptului de a participa.

Prin completarea formularului de înscriere îți dai acordul ca numele, adresa, fotografiile, precum și filmările video transmise, să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator și de către Parteneri, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Participanții declară că dețin toate drepturile de autor și sau conexe cu privire la fotografiile și/sau filmările video trimise Organizatorului, inclusiv cu privire la captarea imaginii spațiului privat, dacă este cazul, și garantează că utilizarea acestora de către Organizator și Parteneri nu încalcă vre-un drept al unei terțe persoane. În situația în care vor exista plângeri privind încălcarea unor drepturi cu privire la utilizarea fotografiilor/filmărilor puse la dispoziție de Participanți Organizatorului, Participantul va fi singurul răspunzător și va acoperi orice și toate prejudiciile cauzate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afișării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele neclarități sau reclamaţii legate de derularea concursului se vor trimite la următoarea adresă: Societatea Burda Romania SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing – National Geographic Traveler, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

11 ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua derularea acestui concurs.

12 LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instatele judecătoresti române competente.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*