Regulamentul Concursului NG – 7 miliarde

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentata de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.natgeo.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura incepand cu data de 1 septembrie 2011 si se va incheia la data de 31 octombrie 2011. Inscrierile in concurs se vor opri la data de 31 octombrie 2011. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

SUBIECTUL CONCURSULUI: Esti unul dintre cei 7 miliarde. Populatia planetei va fi in 2011 de 7 miliarde de oameni.
CUM SE PARTICIPA LA CONCURS:
Participantii la concurs trebuie sa incarce pe www.natgeo.ro cate o imagine cu ei insisi aflati in mediul lor preferat. Participantii vor purta intreaga responsabilitate referitoare la toate drepturile de proprietate intelectuala asupra imaginilor postate, declarand implicit ca in fotografie apar ei insisi.
Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa intre in conturile lor de pe natgeo.ro si sa se autentifice. Dupa autentificare, sa acceseze optiunea Concurs 7 miliarde din meniul dreapta homepage sau linkul http://www.natgeo.ro/concurs-7-miliarde si apoi se acceseaza pagina Adaugare Imagine. In continuare, se va accesa butonul „Incarcare Imagine” ce duce in categoria Concurs NG – 7 miliarde. La „Descriere” se completeaza cu informatii despre imagine, selecteaza butonul Cauta Fisier (Browse) si apasa butonul „Incarcare Imagine”. Imaginile trebuie sa aiba maxim 1 MB si dimensiunea 1024 x 768 px. Imaginile vor aparea pe natgeo.ro dupa ce administratorul site-ului natgeo.ro le va autoriza pentru publicare online.
Daca participantii nu au cont pe natgeo.ro, trebuie sa-si creeze unul. Dupa aceea, ei trebuie sa se autentifice pe site cu click pe butonul „Autentificare” si sa urmeze instructiunile din pagina de concurs.
Atentie! Nu se poate intra in concurs decat daca s-au parcurs pasii de mai sus: accesare contul propriu pe natgeo.ro, autentificare, uploadare imagine si aprobare de catre administratorul site-ul pentru aparitie online.
Sunt excluse din concurs fotografiile ce contin nuditate, pornografie, armament, forme de abuz fata de animale, oameni sau natura, atitudini indecente si vicii, rasism, xenofobie, discriminare sexuala sau religioasa.
Se poate incarca o singura imagine. Ultima data de participare la concurs este 31.10.2011.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.a. Un juriu desemnat de echipa National Geographic (format din Cristian Lascu, Editor in Chief NG Romania, Helmut Ignat – fotograf, Adrian Bejenaru – art director, Ruxandra Chiurtu – marketing manager) va selecta 50 de fotografii finaliste, care vor fi incarcate pe pagina de Facebook a revistei National Geographic Romania, urmand ca in urma voturilor (Like) exprimate de fani (Friends) se fie selectati castigatorii. Criteriile de selectie vor lua in considerare diversitatea ambientala in care sunt surprinsi subiectii, expresivitatea, spontaneitatea, transmiterea unor emotii sau ipostaze.
5.b. Castigatorii vor fi anuntati pe www.natgeo.ro la data de 21 noiembrie 2011.

6. PREMIILE

6.a. Premiile sunt:

  • 7 aparate foto Pentax Optio WG-1 GPS
  • 7 aparate foto Pentax Optio RS 1500
  • 7 premii x apa Borsec pentru 7 luni

Premiile se acorda in ordinea descrescatoare a valorii si a numarului de Like, astfel: primii 7 clasati cu cele mai multe Like-uri vor primi cele 7 aparate foto Pentax Optio WG-1 GPS, urmatorii, cele 7 aparate foto Pentax Optio RS 1500 si urmatorii 7, cele 7 premii apa Borsec pt 7 luni. Valoarea totala estimata a premiilor este de 15.084 lei.
6. b. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei.  Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.
6.c. Premiul trebuie sa fie revendicat de fiecare castigator la adresa de e-mail: [email protected], in termen de 90 de zile de la data anuntarii castigatorilor pe www.natgeo.ro, in caz contrar castigatorii pierd orice drept asupra premiului.

7. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, asa cum a fost modificat si republicat.
Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
(i) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware).
(ii) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
(iii) Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrării (inclusiv imaginea), castigatorii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei.
Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:
a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii si idetificarii castigatorului
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:
sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament de marketing National Geographic pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*