Regulament concurs Bali Spa Cornu

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.natgeo.ro.Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO 30 INGB 0001 0001 5672 8913, ING BANK, reprezentata de Lucian Ionita, in calitate de Director General.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURAREConcursul se va desfasura incepand cu data de 5 decembrie 2013 si se va incheia la data de 15 februarie 2014. Inscrierile in concurs se vor opri la data de 15 februarie 2014. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.
4. MECANISMUL CONCURSULUISUBIECTUL CONCURSULUI: Concurs Bali Spa Cornu
CUM SE PARTICIPA LA CONCURS: 
Participantii la concurs trebuie sa trimita raspunsul la intrebarea “Ce stimuleaza masajul thailandez, cand se exercita o presiune puternica pe liniile energetice?”la e-mail: [email protected], alaturi de numele, prenumele, adresa si numarul de telefon la care pot fi contactati.Raspunsul corect la intrebare se gaseste in articolul “In cautarea adevaratului masaj thailandez” (pag 66 – 71) din revista National Geographic Traveler nr. XIX, editia iarna 2013.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR5.a. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti din baza de date de participanti la concurs dupa incheierea concursului.5.b. La tragerea la sorti vor participa reprezentantii  SC Sanoma Hearst Romania SRL.5.c. Castigatorul va fi anuntat pe www.natgeo.ro  la data de 3 martie 2014.
6. PREMIILE6.a. Premiile sunt in numar de 3 si constau in 3 sejururi de cate doua persoane timp de 3 zile (2 nopti de cazare) la Bali Spa Cornu (Prahova).Un sejur premiu include un pachet complet de weekend, 3 zile (2 nopți) de cazare (cameră dublă), pensiune completă, serviciile de spa aferente pachetului VSD (detalii despre pachetul VSD sunt si pe http://www.proestetica-sana.ro/ : 1 masaj balinez, 1 tratament de estetica corporala, piscina, sauna, jacuzzi), sport indoor (gimnastica – medicala, la nevoie, fitness cardio, aqua gym), sport outdoor – cu profesor la cerere (baschet, volei, badminton, bicicleta, role).Nu este inclus transportul.
Premiile vor fi oferite in perioada martie-aprilie 2014.6. b. Valoarea unui sejur premiu este de 1.000 euro (TVA inclus). Valoarea totala a celor 3 premii este de 3.000 euro (TVA inclus). Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei.  Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. Un castigator poate castiga 1 singur premiu si nu mai multe. Prin urmare, avand 3 premii, vom avea 3 castigatori.
6.c. Premiile trebuie sa fie revendicate de castigatori la adresa de e-mail: [email protected], in termen de 15 de zile de la data anuntarii castigatorilor pe www.natgeo.ro , in caz contrar castigatorii pierd orice drept asupra premiilor castigate.
7. TAXE SI IMPOZITEConcursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, asa cum a fost modificat si republicat.Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 
8. INFORMAREA PARTICIPANTILORPrezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro . Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:(i) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware). (ii) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare; (iii) Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrării, castigatorii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei.Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de legeb) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizatorc) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezatd) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contraree) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii si idetificarii castigatoruluiLa cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe Str. Buzesti nr. 85, -Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:- sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
10. DISPOZITII FINALE Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament de marketing National Geographic pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
11. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
12. LITIGII Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*