Inger Elisabeth Strand Karni, director de programe Innovation Norway: „Programul Energetic a permis multor beneficiari de fonduri să înțeleagă energia regenerabilă și eficiența energetică.”

Foto: 123rf

Doamna Inger Elisabeth Strand Karni, director de programe Innovation Norway și manager Energy Programme în România, despre impactul programelor de finanțare pe care le gestionează și efectele benefice ale energiei regenerabile asupra unei comunități.

Ce reprezintă programele de finanțare gestionate de Innovation Norway România?

Innovation Norway este cel mai important instrument al guvernului norvegian pentru inovare și dezvoltare a întreprinderilor și industriei norvegiene. Suntem, de asemenea, reprezentantul oficial al guvernului în străinătate. Ca urmare, Innovation Norway a primit roluri distincte în cadrul granturilor Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene.

Granturile SEE și Norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective – să contribuie la o Europă mai egală, atât socială, cât și economică – și să consolideze relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 țări beneficiare din Europa.

În România, Innovation Norway este prezentă din 2007, acționând în calitate de Operator de fonduri pentru mai multe programe de granturi SEE și Norvegiene, care reprezintă contribuția Norvegiei, Islandei și Liechtenstein (țările donatoare) la reducerea inegalităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările UE din Europa Centrală și de Sud. Programele de granturi SEE și Norvegiene sprijină proiecte de dezvoltare în domenii prioritare, cum ar fi mediul și schimbările climatice, dezvoltarea afacerilor, energiile regenerabile, sănătatea, îngrijirea copiilor, dialogul social și societatea civilă.

Obiectivele granturilor SEE și Norvegiene sunt
· Să contribuie la reducerea inegalităților economice și sociale din Spațiul Economic European
· Să consolideze relațiile dintre Norvegia, Islanda, Liechtenstein și țările beneficiare
· În perioada 2014-2021, 2,8 miliarde euro au fost acordate pentru programele din 15 țări

Cine poate beneficia de aceste fonduri?

În Romania, Innovation Norway este Operatorul pentru două programe: IMM Growth Romania și Programul Energetic din România.

IMM Growth Romania își propune să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung a afacerilor între statele donatoare și România, bazată pe dezvoltarea afacerilor și inovare. Scopul este de a aloca 75% din finanțare întreprinderilor mici și mijlocii. Susținem următoarele activități:

 • Tehnologii, procese și servicii inovatoare
 • Dezvoltarea durabilă a afacerilor
 • Ecologizarea afacerilor și proceselor existente
 • Dezvoltarea și implementarea de produse și servicii inovatoare

Mai multe informații despre programul IMM Growth Romania sunt disponibile aici.

Programul energetic din România își propune să contribuie la o energie mai puțin consumatoare de carbon în România și la o securitate sporită a aprovizionării. Rezultatele programului sunt următoarele:

 • Creșterea producției de energie regenerabilă
 • Reducerea emisiilor de CO2 în toate sectoarele (eficiență energetică)
 • Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică în toate sectoarele societății
 • Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică
 • Acces sporit la electricitate pentru gospodăriile din zonele în care conexiunea la rețeaua electrică nu este fezabilă
 • Rezultat bilateral – Colaborare consolidată între entitățile beneficiare și statele donatoare implicate în program

Solicitanții eligibili în cadrul Programului Energetic pot fi orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființate ca persoană juridică în România. Mai multe informații despre Programul Energetic din România sunt disponibile aici.

Inger Elisabeth Strand Karni, director de programe Innovation Norway

Să vorbim despre Programul Energetic. De ce avem nevoie de un astfel de program? Care este scopul lui și care sunt domeniile sale de interes?

Programul Energetic din România cuprinde cinci domenii prioritare. Ne dorim ca impactul programului pe termen lung să se meterializeze într-o o energie mai puțin consumatoare de carbon și o securitate sporită a aprovizionării în România. Programul va permite, de asemenea, înființarea de noi afaceri și locuri de muncă în domeniul energiei, ceea ce va duce la beneficii sociale pozitive pentru comunitățile locale.

Sectorul energetic contribuie puternic la dezvoltarea socială și economică a unei țări, cu o puternică influență asupra economiei, calității vieții și a mediului.

Scopul Programului Energetic din România este de a face sectorul energetic să devină mai curat, mai robust din punct de vedere economic și mai avansat din punct de vedere tehnologic. O bună guvernare în sectorul energetic și reducerea sărăciei energetice sunt, de asemenea, obiective cheie.

Pentru a realiza acest lucru, Programul Energetic din România susține o gamă largă de activități în domeniul energiei:

 • Eficiența energetică în producție, distribuție și / sau utilizare finală
 • Producția de energie regenerabilă
 • Recuperarea energiei din deșeuri sau din deșeuri periculoase
 • Securitatea energetică
 • Politici privind energia regenerabilă în toate sectoarele relevanteAceste activități se pot desfășura în următoarele domenii:
 • Hidroenergie
 • Energie geotermală
 • Electrificarea gospodăriilor neelectrificate
 • Biomasă / Biogaz – De la deșeuri, la energie
 • Energie eoliană și solară
 • Eficiență energetică
 • Cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul energetic

Ce impact va avea Programul Energetic asupra locurilor de muncă?

Impactul social este pozitiv și semnificativ. În faza de execuție a acestor proiecte, vor fi create noi locuri de muncă locale. În faza de funcționare, vor fi create noi locuri de muncă și vor fi instruite persoane noi. Un exemplu bun este proiectul nostru finalizat în cadrul Programului Energetic din România.

În aprilie 2020, imediat după ce pandemia Covid-19 a lovit puternic Europa și restricțiile din România s-au înăsprit, compania românească SIMEX, producătoare de mobilă, a început să instaleze panourile solare convenite pentru a avea energie regenerabilă și electricitate pentru producția de mobilier. Acest lucru a fost realizat cu finanțare din programul energetic românesc în cadrul granturilor SEE și Norvegiene.

Estimăm că aceste panouri solare reduc emisiile de CO2 cu echivalentul a 364 tone de de CO2 pe an din producția obișnuită de mobilă SIMEX. În plus, energia produsă din aceste panouri solare (panouri fotovoltaice) este estimată la 520 MWh (Megawatt / oră) pe an. Înlocuirea combustibililor fosili anteriori în producție cu o sursă de energie regenerabilă a inspirat și a dat un exemplu altor companii din regiune. În același timp, de la instalarea panourilor solare din aprilie 2020 până în noiembrie 2020, compania a angajat trei muncitori români care altfel ar fi fost șomeri.

Tranziția energetică de la cărbune la energie verde este o problemă delicată în România. Cum s-a schimbat atitudinea românilor de când au aceste fonduri la dispoziție?

Obiectivul general al Programului Energetic din România este decarbonizarea / reducerea emisiilor de CO2. Programele care vizează reducerile și / sau evitarea gazelor cu efect de seră prin măsuri de eficiență energetică vor aduce reduceri considerabile. Programul va permite, de asemenea, înființarea de noi afaceri și locuri de muncă în domeniul energiei, ceea ce va duce la beneficii sociale pozitive pentru comunitățile locale.

Recent, am înregistrat un interes crescut din partea companiilor, precum și a autorităților publice locale, regionale și centrale pentru Programul Energetic din România.

Un exemplu bun ar putea fi apelul pentru eficiență energetică ‘‘Eficiență energetică sporită”, care s-a dovedit a fi de mare interes, am primit 45 de aplicații.

Un alt exemplu de apel care încearcă să rezolve problema electrificării pentru comunitățile sărace din România este Electrificarea gospodăriilor, închis recent. Solicitanții sunt entități publice locale, primăriile și consiliile județene. Rezultatul proiectelor este electrificarea gospodăriilor în zone în care conexiunea la rețeaua electrică nu este fezabilă din punct de vedere economic. Aceste apeluri oferă sprijin pentru proiecte care vor electrifica gospodăriile neelectrificate și comunitățile în care conexiunea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere economic sau în care gospodăriile vizate nu își pot permite taxa de conectare.

În total, sunt 41 de proiecte în faza de implementare (20 de proiecte în cadrul Energiei regenerabile și 21 de proiecte în cadrul Eficienței energetice), dintre care un proiect a fost finalizat cu succes în cadrul Apelului 3 – Alte surse de energie regenerabilă și în prezent avem multe aplicații noi în curs de evaluare pentru zona hidroenergetică și electrificarea gospodăriei.

Merită să menționez faptul că ne propunem ca oamenii să dobândească cunoștințe sporite privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică. În acest sens, vom promova un apel având ca obiectiv principal formarea oamenilor pentru a dobândi competențe sporite legate de energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

În concluzie, am putea spune că atitudinea românilor s-a schimbat pozitiv, deoarece aceștia au la dispoziție aceste fonduri și pe viitor ne așteptăm la multe aplicații bune. În general, Programul Energetic a permis multor Promotori (beneficiari de fonduri) să înțeleagă energia regenerabilă și eficiența energetică, precum și beneficiile pentru organizațiile lor și pentru mediu. Sperăm că vor exista mai multe proiecte implementate în viitor, inspirate din proiectele finanțate în prezent (în curs de implementare).

Există vreo legătură între Programul energetic și European Green Deal?

Implementarea proiectelor în cadrul Programului Energetic în România aduce valoare societății, atât în sectorul public, cât și în cel privat, și este în concordanță și complementară cu dezvoltarea la nivel european „European Green Deal”. Programul energetic contribuie la decarbonizarea sectorului energetic și la o mai mare eficiență energetică și sprijină investițiile în tehnologii prietenoase cu mediul.

Care sunt primele cinci povești de succes despre proiectele dedicate energiei regenerabile și eficienței energetice din România care vă vin în minte?

Avem multe exemple bune de dat, dar am putea evidenția câteva din diferite domenii și de la diferite tipuri de solicitanți.

Lumină verde – sistem de iluminat public cu energie verde, în Cluj

Orașul crește eficiența energetică din infrastructura rețelei de iluminat și reduce emisiile de carbon cu finanțare din partea Granturilor Norvegiene. Acest proiect va reduce costurile și consumul de energie electrică, va crește performanța energetică, eficiența mobilității urbane și calitatea serviciilor publice.

Prin utilizarea tehnologiei LED (Light Emitting Diode), proiectul permite orașului să-și transforme sursele de iluminat într-o soluție inteligentă prin combinarea unui management eficient al consumului de energie electrică și a unei surse de iluminare integrate prin internet într-un control inteligent adaptiv al nivelului de iluminare. Adoptarea de tehnologii inovatoare, precum tehnologia LED pentru sistemul de iluminat public, oferă o soluție viabilă pentru a reduce consumul de energie electrică pentru următorii 20 de ani.

Energie verde pentru clădiri publice – proiect implementat de comuna Ghiroda, județul Timișoara

Cu finanțare prin Programul Energetic din România, ca parte a granturilor SEE și Norvegiene, comuna Ghiroda instalează surse de energie regenerabile fotovoltaice pe opt dintre clădirile sale publice. Utilizarea energiei solare va reduce emisiile și va reduce nivelurile de poluare.

Institutul de Cercetare al Norvegiei de Vest și Universitatea Politehnica din Timișoara sunt parteneri în proiect. Institutul de Cercetare al Norvegiei de Vest (Vestlandsforskning) se va asigura că proiectul contribuie direct la reducerea emisiilor de CO2 și la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin implementarea energiei solare.

Educație publică cu eficiență energetică

Orașul Lumina, din Constanța, România, implementează un proiect de optimizare a eficienței energetice în școli, implicând comunitatea și sensibilizând cu privire la importanța protejării mediului.

Cel puțin 932 de școlari vor beneficia direct de proiect și trei școli publice și un centru comunitar vor fi renovate integral, vor îmbunătăți eficiența energetică și vor fi supuse unor lucrări de modernizare structurală.

Eficiența energetică în industrie, proiect implementat de Azomureș SA

Azomureș SA

În cadrul proiectului se instalează acționări cu viteză variabilă pe cinci motoare mari consumatoare de energie în cadrul instalațiilor de producție a îngrășămintelor chimice ale Azomureș SA pentru a reduce consumul de energie, a reduce costurile operaționale cu energia, a reduce emisiile de CO2 și a crește siguranța aprovizionării (reducerea emisiilor echivalente de CO2 pe an: 2.134 tone).

Energie geotermală la Hotelul Expres din Oradea

Hotelul Oradea Expres cooperează cu partenerul islandez, Navigo, într-un proiect care folosește resurse geotermale locale pentru a crește eficiența energetică, a reduce emisiile de CO2 și a atrage turiști în Borș, România. Proiectul va sprijini Hotelul Oradea Expres să utilizeze resurse locale, geotermale, pentru a crește eficiența energetică, a reduce emisiile de CO2 și a atrage vizitatori.

Cu expertiza partenerului islandez Navigo, proiectul își propune să crească eficiența generală a companiei, împreună cu promovarea producției de energie curată, pentru a îmbunătăți abordarea ecologică și a reduce emisiile scăzute de carbon.

Proiectul va înlocui actualul sistem de încălzire pe bază de gaz cu o nouă soluție geotermală inovatoare. Instalația va avea o capacitate instalată echivalentă cu 0,250 MW (Mega Watt), o producție anuală estimată la 721,36 MWh și o estimare de 220,736 tone de CO2 / an reducerea impactului gazelor cu efect de seră.

Care sunt următoarele programe la care se poate aplica?

În următoarea perioadă vor fi mai multe apeluri de proiecte.

Apel de proiecte 3.1 privind alte surse de energie regenerabilă, cu termen limită miercuri 8 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României)
Apel de proiecte privind energia geotermală, cu termen limită 30 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României)
Apel de proiecte de cercetare și dezvoltare, cu termen limită 14 octombrie 2021, ora 14:00 (ora României)
Apel de propuneri privind schema de subvenții mici „Energie hidroenergetică, geotermală și alte SRE pentru IMM-uri și ONG-uri” – la toamnă.

Parteneriatele dintre entitățile din țările donatoare, pe de o parte, și entitățile din țările beneficiare, pe de altă parte, reprezintă o parte importantă a programelor de subvenții SEE și Norvegiene. Granturile SEE sunt finanțate de Norvegia, Islanda și Liechtenstein, astfel încât entitățile din aceste țări pot fi parteneri în proiect. Granturile Norvegiene sunt finanțate de Norvegia și sunt deschise numai pentru entitățile norvegiene în calitate de parteneri.

Vă mulțumim oportunitatea de a prezenta Programul Energetic în România și ne-ar plăcea să primim multe cereri de proiecte bune și să contribuim la reducerea inegalităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale între statele din Spațiul Economic European și Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Mulțumesc, în același timp și echipei dedicate din București pentru implicare.

Sunt gesturi mici, la îndemâna oricui, iar fiecare gest mic are un impact mare când acționăm împreună.

*Conținut sponsorizat, realizat în parteneriat cu E.ON*

3 Trackbacks / Pingbacks

 1. Granturi norvegiene și SEE pentru proiecte în domeniul energiei - Romania Pozitiva
 2. Innovation Norway acordă granturi pentru proiecte în domeniul energiei. Ce apeluri sunt deschise acum – NewsEnergy
 3. Innovation Norway acordă granturi pentru proiecte în domeniul energiei. Ce apeluri sunt deschise acum - Primăria Călinești

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*