Doi ani de la semnarea Acordului de la Paris

Foto: 123rf

Summit-ul One Planet, organizat la inițiativa Republicii Franceze, la Paris, a avut scopul de a marca 2 ani de la semnarea Acordului de la Paris, un moment cheie în agenda internațională în domeniul schimbărilor climatice. Dar nu doar marcarea celor doi ani a fost scopul evenimentului, dar și mobilizarea și accelerarea implementării angajamentelor asumate pentru adaptarea societăţilor vulnerabile şi atenuarea consecinţelor schimbărilor climatice, precum şi accelerarea mobilizării resurselor financiare, după cum se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai peste 100 de state, dar și ai instituţiilor publice, ai băncilor de dezvoltare, ai organizaţiilor internaţionale sau ai societăţii civile.

Scopul principal al Acordului de la Paris este menținerea unei creșteri globale a temperaturii în acest secol la mai puțin de 2 grade Celsius, față de nivelurile perioadei preindustriale și limitarea creșterii temperaturii la 1,5 grade Celsius, dacă este posibil. Acordul urmărește, de asemenea, consolidarea capacității țărilor vulnerabile de a face față impactului schimbărilor climatice.

„Pierdem bătălia împotriva schimbărilor climatice”, așa a deschis de președintele Macron summit-ul.

Planul de acțiune pentru planetă cuprinde 10 puncte: plasarea sectorului financiar în serviciul climei, investiții în Africa și în regiunea Uniunii Europene, investiții urbane, energie curată pentru insule, sprijin pentru tranziția regiunilor unde se produce mult carbon, clădiri noi și inteligente, tehnologiile industriale curate și mobilitatea curată și competitivă.

Patru paneluri tematice în cadrul segmentului ministerial

Creșterea finanțării pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. Posibile instrumente pentru mobilizarea finanțării proiectelor de adaptare și a celor cu emisii reduse de carbon printr-o cooperare Nord-Sud.

Orientarea portofoliilor financiare către activele „verzi”. Cum pot fi valorificate aspectele referitoare la schimbările climatice de către sectorul privat, instituțiile financiare și factorii de reglementare pentru a dirija investițiile către o economie cu emisii scăzute?

Accelerarea acțiunii de combatere a schimbărilor climatice la nivel local și regional. Posibilități de sprijinire a orașelor pentru a-și atinge ambițiile și a contribui echitabil la implementarea Acordului de la Paris.

Consolidarea politicilor pentru o tranziție ecologică și incluzivă. Politici publice pentru sprijinirea tranziției către o economie slab emitentă și rezilientă în fața schimbărilor climatice
Cu prilejul acestui eveniment, România și-a reafirmat poziția de susținător al acțiunilor necesar a fi întreprinse pentru implementarea Acordului de la Paris.

“Atât adaptarea la schimbările climatice, cât și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă o provocare, dar și o oportunitate pentru economia europeană, sprijinită și de noua regulă a fondurilor UE care încurajează proiectele și investițiile compatibile cu obiectivele politicilor privind schimbările climatice. Măsurile de adaptare la schimbările climatice pot evita costurile excesive în cazul evenimentelor extreme și pot promova soluții inovatoare care sunt justificate intrinsec. Angajamentul tuturor statelor de a obține un acord la COP24, în 2018, este esențial pentru a se putea trece la următoarea etapă, foarte importantă, implementarea și atingerea obiectivelor angajate prin Contribuțiile Naționale Determinate (NDC)”, a subliniat domnul Ion Cîmpeanu, Secretar de Stat în Ministerul Mediului.

În acest moment, SUA este singurul stat care nu recunoaște Acordul.

Surse: Ministerul Mediului, One Planet Summit

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*