Emisiile din agricultură și transport continuă să reprezinte probleme

Foto: 123rf

Un raport recent al Agenției Europene de Mediu – National Emission Ceilings (NEC) Directive reporting status 2018 – arată că poluarea cu emisiile provenite din agricultură și transport continuă să reprezinte probleme în atingerea limitelor convenite pentru zona UE.

Legislația UE limitează emisiile pentru patru poluanți principali din atmosferă începând cu 2010. Este vorba despre: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (NMVOCs), dioxid de sulf (SO2) și amoniac (NH3) și, începând cu anul 2020, și pulberi fine (PM2,5).

Șase state membre ale UE au depășit plafoanele pentru unul sau mai mulți poluanți în 2016. Austria și Irlanda au depășit plafoanele pentru NOx și NH3. Croația, Germania și Spania au depășit plafonul pentru NH3. Ungaria a depășit plafonul pentru NMVOC. 

Un raport separat privind datele actualizate din raportul anual al Uniunii Europene privind inventarul de emisii 1990-2016 în temeiul Convenției CEE-ONU referitor la poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi arată că, pentru al treilea an consecutiv, emisiile de amoniac au crescut – cu 0,4% în 2016. Majoritatea emisiilor de NH3 provin din sectorul agricol din Europa. Emisiile au crescut în 15 state membre ale UE, Italia, Regatul Unit și Irlanda înregistrând cele mai mari creșteri.

Risc pentru sănătate

Poluarea aerului reprezintă un risc mare pentru sănătatea umană, provocând probleme respiratorii și scurtarea duratei de viață. Calitatea slabă a aerului cauzată de poluare poate, de asemenea, să dăuneze vegetației și ecosistemelor sensibile. În plus, mai mulți poluanți din atmosferă contribuie la schimbările climatice.

În general, sectorul transportului rutier contribuie cel mai mult la emisiile totale de dioxid de azot în UE, în timp ce carburanții care provin din sectorul comercial, instituțional sau din gospodării reprezintă cea mai mare contribuție la emisiile totale, în special în unele țări din Europa de Est.

Ce este de făcut

Încurajarea reciclării, îmbunătățirea transportului public și trecerea la combustibili mai puțin poluanți sunt unele dintre principalele măsuri pe care statele membre UE le utilizează pentru a reduce emisiile și impactul lor.

Transportul, mai precis, măsurile legate de trafic reprezintă punctul central al eforturilor la nivel european de îmbunătățire a calității aerului, potrivit raportului. Aproape 50% din numărul total de măsuri utilizate în combaterea pulberilor în suspensie raportate de statele membre vizează transportul rutier. Pentru dioxidul de azot, mai mult de 60% din măsurile raportate vizează în principal sectorul transportului rutier. Industria și sectoarele de combustie comercială și rezidențială sunt al doilea și cel de-al treilea sector cel mai vizat.

În timp ce calitatea aerului în Europa se îmbunătățește lent, concentrațiile ridicate de poluare a aerului continuă să aibă efecte semnificative asupra sănătății europenilor. Particulele, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt poluanții care provoacă cel mai mare rău pentru sănătate. Statele membre trebuie să pună în aplicare și să prezinte un raport privind măsurile de îmbunătățire a calității aerului în zonele în care sunt depășite standardele UE.

Sursa: Agenția Europeană de Mediu
Foto: 123rf

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*