Mai puține materiale plastice, dar de mai bună calitate

Foto: 123rf

Orașele și regiunile din UE solicită o reorientare a producției, întrucât materialele plastice devin amenințarea cea mai presantă pentru mediu, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat avizele privind Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară și, respectiv, Directiva privind produsele din plastic de unică folosință. În contextul îngrijorărilor alarmante legate de impactul materialelor plastice asupra mediului, orașele și regiunile acordă prioritate proiectării ecologice și răspunderii extinse a producătorilor, pentru a combate poluarea cu materiale plastice. Mai puțin de 30 % din deșeurile din plastic sunt colectate pentru reciclare în Europa. Totodată, astăzi, Parlamentul European votează pe marginea măsurilor din propunerea de directivă privind produsele din plastic de unică folosință, al cărei domeniu de aplicare CoR solicită să fie extins la toate obiectele din plastic de unică folosință nedegradabile.

La nivel mondial, până la 13 milioane de tone de deșeuri din plastic ajung în oceane în fiecare an. 80 % din obiectele găsite pe plajele din UE sunt din plastic. Articolele din plastic de unică folosință reprezintă aproximativ jumătate din totalul de deșeuri marine găsite pe plajele europene. În UE, aproximativ 49 de milioane de tone de plastic sunt utilizate anual. Propunerile orașelor și regiunilor se bazează pe rolul central pe care îl joacă ele în gestionarea deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor. În ultimii 50 de ani, utilizarea materialelor plastice a crescut de 20 de ori. Doar 9 % din materialele plastice sunt reciclate la nivel mondial.

André van de Nadort (NL-PSE), primarul localității Westellingwerf și raportorul avizului pe tema „Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” a afirmat:

„Prevenirea generării de deșeuri din plastic ar trebui să fie prima prioritate. Trebuie să începem cu limitarea utilizării produselor din plastic și cu stabilirea unor criterii obligatorii pentru proiectarea de produse ecologice. Avem nevoie de mai puține materiale plastice, dar de mai bună calitate. Trebuie să eliminăm subvențiile actuale pentru combustibili fosili și obstacolele în calea unei piețe unice pentru materii prime secundare. Acești doi factori fac materialele plastice virgine mai ieftine decât materialele plastice reciclate sau materialele bioplastice, împiedicând dezvoltarea unei economii circulare pentru materialele plastice.” Avizul a fost adoptat în unanimitate.

Orașele și regiunile din UE îi sprijină pe producătorii care acoperă costurile totale pentru colectarea și tratarea deșeurilor generate de produsele lor. Membrii propun ca producătorii și importatorii de materiale plastice pe bază de combustibili fosili să fie responsabilizați financiar pentru costul reducerii emisiilor de CO2 rezultate din tratarea finală a deșeurilor lor de materiale plastice.

Membrii sprijină introducerea unor prime bazate pe performanță și a stimulentelor financiare, pentru a încuraja utilizarea materialelor plastice reciclate, și sunt de acord cu cerința ca, până în 2025, să se folosească cel puțin 50 % materiale reciclate pentru producția de materiale plastice noi. Liderii locali reamintesc că materialele plastice biodegradabile actuale nu sunt o soluție pentru deșeurile din plastic, deoarece ele nu sunt biodegradabile în mediul natural.

În ce privește chestiunea foarte controversată a microplasticelor, liderii locali cer tehnologii și procese de măsurare fiabile și eficiente pentru a evalua impactul lor exact asupra sănătății și a mediului. Orașele și regiunile doresc să interzică microplasticele și materialele plastice oxodegradabile adăugate în mod intenționat în toate produsele în care nu sunt necesare din punctul de vedere al sănătății umane.

Liderii locali denunță faptul că sistemele de colectare existente adesea nu tratează separat materialele plastice care nu constituie ambalaje, care ajung în depozite de deșeuri, instalații de incinerare sau sfârșesc în starea de deșeuri marine. Membrii propun ca sistemele de colectare să considere plasticul mai degrabă ca material decât ca produs de ambalare. Adunarea propune o abordare armonizată privind sistemele de depozitare în întreaga UE, pentru a preveni efectele negative transfrontaliere și a facilita libera circulație a mărfurilor. Orașele și regiunile solicită să fie implicate în actuala pregătire a unor orientări privind colectarea separată.

Membrii au adoptat în unanimitate avizul referitor la Directiva privind produsele din plastic de unică folosință. Dna Sirpa Hertell (FI-PPE), membră a Consiliului Local Espoo și raportoarea acestui aviz, a afirmat: „Propunerea Comisiei se îndreaptă în direcția bună. Trebuie să ne asigurăm că aceasta este coerentă cu pachetul privind economia circulară, în special Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, pentru a trimite un semnal clar întreprinderilor și consumatorilor. Comisia Europeană ar trebui să publice o evaluare cuprinzătoare a impactului, care să descrie implicațiile sociale, economice și de mediu ale măsurilor propuse. Abordarea problemei deșeurilor din plastic poate oferi noi oportunități pentru inovare, competitivitate și locuri de muncă. Solicităm stimulente și măsuri de sprijin pentru mai mult de 50 000 de IMM-uri din sectorul materialelor plastice, pentru a dezvolta alternative sustenabile la materialele plastice de unică folosință nedegradabile, inclusiv, după caz, stimulente pentru depășirea obiectivelor.”

Adunarea UE a reprezentanților orașelor și regiunilor propune extinderea domeniului de aplicare a directivei la toate obiectele din plastic de unică folosință nedegradabile și la întregul ecosistem acvatic, inclusiv apele dulci și mările puțin adânci. Liderii locali susțin că statele membre și autoritățile locale și regionale ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să limiteze utilizarea produselor din plastic de unică folosință, altele decât cele enumerate în directivă, pentru a proteja cele mai sensibile ecosisteme, în special biotipurile specifice, cum ar fi rezervațiile naturale, arhipelagurile, deltele râurilor și mediul arctic natural.

Adunarea invită statele membre și autoritățile locale și regionale să coopereze mai îndeaproape la elaborarea măsurilor de sensibilizare a cetățenilor cu privire la impactul negativ al produselor din plastic de unică folosință și opțiunile de tratare a deșeurilor.

Orașele și regiunile pledează în favoarea restricțiilor de piață privind materialele plastice de unică folosință importate în UE. Membrii au fost de acord că activitățile de curățare a deșeurilor din plastic de unică folosință ar trebui să fie finanțate prin taxe pe importul și fabricarea materialelor plastice de unică folosință.

Directiva privind materialele plastice de unică folosință

Comisia Europeană a propus Directiva privind materialele plastice de unică folosință în mai 2018. Aceasta vizează cele 10 articole din plastic de unică folosință care se regăsesc cel mai frecvent pe plajele și în mările Europei (precum și uneltele de pescuit pierdute și abandonate): bețișoare din plastic pentru urechi, tacâmuri, farfurii, paie și agitatoare pentru băuturi, bețe din plastic pentru baloane, recipiente pentru alimente, pahare și recipiente pentru băuturi, pungi, pachete de chipsuri și folii pentru dulciuri, articole sanitare și mucuri de țigară și alte filtre din plastic pentru produse din tutun.

Conform directivei propuse, articolele din plastic de unică folosință vor fi interzise de pe piață atunci când sunt disponibile cu ușurință alternative la prețuri accesibile. Pentru produsele care nu au alternative directe, măsurile se vor concentra asupra limitării utilizării prin reducerea, la nivel național, a consumului, prin cerințele privind design-ul și etichetarea și prin obligații privind gestionarea și eliminarea deșeurilor impuse producătorilor. Comisia propune interzicerea bețișoarelor din plastic pentru urechi, tacâmurilor, farfuriilor, paielor, agitatoarelor pentru băuturi și bețelor pentru baloane. Absorbantele igienice, șervețelele umede și baloanele nu vor fi interzise, dar vor necesita o etichetare clară și standardizată, care să indice modul în care trebuie eliminate deșeurile. Recipientele de unică folosință pentru băuturi vor fi permise pe piață numai dacă dopurile și capacele acestora rămân atașate de corpul recipientului. Statele membre vor avea obligația de a colecta 90 % din sticlele de băuturi din plastic până în 2025, de exemplu prin sisteme de returnare a garanției.

La nivel mondial, între 5 și 13 milioane de tone de deșeuri din plastic ajung în oceane în fiecare an. Daunele aduse mediilor marine sunt estimate la 6,8 miliarde EUR pe an la nivel mondial (CE 2018).

Produsele din plastic de unică folosință care se regăsesc cel mai frecvent pe plajele și în mările din UE, împreună cu uneltele de pescuit abandonate, reprezintă 70 % din totalul deșeurilor marine (CE).

49 de milioane de tone de plastic au fost folosite în UE, în 2015. Sectorul ambalajelor utilizează 39,9 % din producția totală de plastic, urmat de sectorul clădirilor și construcțiilor (19,7 %), sectorul autovehiculelor (8,9 %) și al produselor electronice (5,8 %) (CE 2018).

Sursa: Comisia Europeană
Foto: 123rf

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*