Pământul – Planeta vie

Programul Pământul – Planeta Vie se adresează copiilor cu vârste între 7 şi 18 ani şi cuprinde mai multe lecţii pe parcursul cărora se vor aborda subiecte privind dinamica planetei şi a Sistemul Solar.

 


Programul îşi propune să stimuleze şi să răspundă curiozităţii ştiinţifice a copiilor despre fenomenele naturale, venind în completarea programei şcolare.  Astfel, copiii vor cunoaşte structura din care face parte Pământul, mişcările şi fenomenele la care este supusă planeta, vor cunoaşte structura scoarţei terestre şi dinamica acesteia, ce înseamnă vulcanismul sau cutremurele, cine guvernează ridicarea munţilor, ce influenţe au atmosfera sau hidrosfera asupra geosferei şi nu în ultimul rând, ce influenţă are viaţa şi în special omul asupra planetei. Vor fi dezbateri despre valorile şi utilizarea eficienţă a resurselor naturale prin turism, copiii descoperind valoarea obiectivelor geo-turistice, a siturilor şi obiectelor geologice (minerale, fosile).

Structurarea lecţiilor cuprinde proiecţii, discuţii/dezbateri, participarea la diverse experimente care să demonstreze practic anumite aspecte teoretice ori pentru a putea fi testate sau reproduse diverse fenomene naturale. În mod opţional, în partea finală a lecţiilor, copii vor avea rezervate câteva minute pentru lucru la proiecte personale sau pentru a discuta problemele apărute în cadrul derulării proiectelor personale. Astfel, programul oferă şansa copiilor să-şi dezvolte îndemânarea şi creativitatea.

Responsabilii de temă vor asigura baza ştiinţifică şi expunerea teoretică în pregătirea succesiunii de imagini video, pregătirea şi supravegherea vizitelor în muzeu, utilizarea microscopului, lupei binoculare, lupei de mână în aplicaţii simple, conform vârstei şi nivelului de interes al elevilor şi vor coordona întreaga aplicaţie.

Printre obiectivele programului „Pământul – Planeta vie” se numără dezvoltarea capacităţii de observare, explorare şi întelegerea realităţii din mediul înconjurător, stimularea şi formarea unei gândiri logice, intuitive, bazată pe date concrete, sporind totodată capacitatea de a discerne, îmbogăţirea bagajului de date, noţiuni, cunoştinţe, stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire a mediului şi ocrotirea acestuia.

Programul se adresează şcolilor gimnaziale şi liceelor care au în programă lecţii de ştiinţe ale naturii şi ştiinţe ale pământului (fizică, geografie, chimie, biologie etc.) şi se desfăşoară pe toată durata anului şcolar, în şedinţe lunare, astfel:

  1. modul complet – (9-10 lecţii) – adaptat pentru nivelul grupelor primar, gimnazial şi liceal (limbaj, cunoştiinţe, dificultate, etc);
  2. modul redus – (5-6 lecţii) – cu alegere prealabilă a lecţiilor şi la fel adaptat celor trei grupe şcolare.

Suplimentar, se poate opta pentru materiale ajutătoare de forma fişelor de lecţie, pliantelor, posterelor sau truselor de roci, fosile şi minerale pe tematici. Totodată, ca ofertă opţională, copiii pot să descopere, fie în excursii, fie în tabere de vară, toate aceste bogăţii, muzeul oferind ghizi specializaţi şi variante pentru astfel de activităţi, organizarea aparţinând exclusiv şcolilor.

Tematica programului este împărţită în 10 lecţii, astfel:

Lecţia 1: Pământul – corp cosmic

Lecţia 2: Tectonica globlă, vulcanii şi cutremurele de pământ (Factori interni de modelare ai reliefului)

Lecţia 3: Mineralele şi rocile – “cărămizi ale scoarţei”

Lecţia 4: Atmosfera, hidrosfera – factori modelatori (Factori externi de modelare ai reliefului)

Lecţia 5: Ce sunt fosilele şi ce ne povestesc ele

Lecţia 6: Biosfera şi dinamica acesteia (Domeniile de viaţă ale Terrei)

Lecţia 7: “Roca vieţii” – Solul

Lecţia 8: Dezastrele naturale şi factorul antropic

Lecţia 9: Resursele de substanţe minerale utile

Lecţia 10: Turismul şi geologia

 

Participarea la acest program se face prin rezervare la numărul de telefon: 212.89.52/131.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*