Regulamentul concursului „Câştigă greutatea ta în vin!”

Caştiga greutatea ta în vin

Află după ce reguli se desfășoară concursul „Câștigă greutatea ta în vin”.

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului cu nr.J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT BANK sucursala Grigore Mora – societate absorbanta ca efect al procesului de fuziune in derulare a societatii BURDA MEDIA BUCUREȘTI SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bd. Decebal, nr 25-29 , Olympia Tower, et 4, sector 3, inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO85BACX0000001058485000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Administrator. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concursul intitulat “CÂȘTIGĂ GREUTATEA TA ÎN VIN” poate participa orice persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Participarea la concursul “CÂȘTIGĂ GREUTATEA TA ÎN VIN” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, datele personale transmise, fotografiile, materialele filmate sau testimonialele cu acestia si implicit cu castigatorii consursurilor sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator şi de către parteneri, fara nici un fel de pretentii materiale din partea participantilor si castigatorilor.

Nu au dreptul de a participa la acest angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului sau partenerului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “CÂȘTIGĂ GREUTATEA TA ÎN VIN”.

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul se va desfăsura începând cu data de 1 octombrie 2015, ora 16:00 şi se va încheia la data de 1 noiembrie 2015, ora 15.59. Înscrierile în concurs se vor încheia la data de 1 noiembrie 2015, ora 15.59. Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

SUBIECTUL CONCURSULUI:

Fotografiază-te cu coperta revistei Naţional Geographic din luna octombrie 2015, publica fara restrictii de securitate poza pe profilul tău personal de FACEBOOK, alături de etichetele #NATGEOROMANIA şi #STRUGURIISPERANTEI, copiază apoi adresa mesajului tau publicat pe Facebook în formularul de concurs “CÂŞTIGĂ GREUTATEA TA ÎN VIN” de pe site-ul www.natgeo.ro. Ai timp până la data de 1 noiembrie 2015, ora 15.59.

Poţi câştiga unul dintre următoarele premii:

1. Greutatea ta în vin de la Crama Basilescu.

2. Un weekend pentru 2 persoane la Cramele Ştirbey şi Bauer.

3. Un curs de degustare cu acreditare britanică şi certificate de la Londra.

CUM SE PARTICIPĂ LA CONCURS

Pentru a participa la concurs , participanţii trebuie să se fotografieze cu coperta revistei Naţional Geographic România din luna octombrie 2015, să publice fara restrictii de securitate poza pe profilul personal de FACEBOOK, alături de etichetele

#NATGEOROMANIA şi #STRUGURIISPERANTEI şi apoi să copieze adresa mesajului publicat pe Facebook în formularul de concurs “CÂŞTIGĂ GREUTATEA TA ÎN VIN ” de pe site-ul www.natgeo.ro și să răspundă corect la întrebarea formulată în cadrul concursului.

Concursul se desfăşoară în perioada 1 octombrie 2015 (ora 16.00) – 1 noiembrie 2015 (ora 15.59).

Pentru detalii despre concurs, regulament sau alte informaţii intră pe www.natgeo.ro sau sună la numărul de telefon 0372 106 000.

Atenţie! Se poate participa la concurs doar dacă s-au îndeplinit etapele menţionate mai sus.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR CONCURSULUI

5.a. După validarea condițiilor de înscriere, vor fi selectați doar participanții care au răspuns corect la întrebarea concursului și dintre acestia, prin intermediul unei aplicații informatice, se va desemna câte un câștigător pentru fiecare premiu.

5.b. Participanții câştigatori vor fi anunţaţi pe www.natgeo.ro până la data de 15 noiembrie 2015.

6. PREMIILE

6.a. Premiile sunt următoarele:

1. Greutatea ta în vin de la Crama Basilescu (www.cramabasilescu.ro); câştigătorul va fi premiat cu Fetească Albă din colecţia Îngeri din micul Paris, dedicată efervescenţei si renaşterii României din acea vreme – premiu oferit de Crama Basilescu.

2. Un weekend pentru 2 persoane la Cramele Ştirbey (http://www.stirbey.com/) şi Bauer (www.cramabauer.com ) – premiu oferit de Cramele Stirbei.

3. Un curs de degustare cu acreditare britanică şi certificare de la Londra Wine-in-Business (http://www.wine-in-business.ro); divizia de cultură si degustare a vinului din cadrul Asociaţiei Consult Scolari, e primul si singurul centru acreditat Wine & Spirit Education Trust din România –premiu oferit de Wine-in-Business.

6. b. Premiile nu se acordă în bani şi nu sunt transferabile.

6.c. Premiile trebuie să fie revendicate de către câştigători la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 30 de zile de la data anunţării caştigătorilor pe www.natgeo.ro, în caz contrar câştigătorii pierd orice drept asupra premiului.

6.d. Premiile vor fi ridicate de la fiecare Partener care oferă premiul. Modalitatea de intrare în posesie a premiului câștigat va fi comunicată fiecărui câștigător după trimiterea datelor complete de identificare ale acestuia la adresele de e-mail mențtionate mai sus la punctul 6.c.

7. TAXE ŞI IMPOZITE

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal, aşa cum a fost modificat şi republicat.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind reținerea și virarea impozitului prevăzut de lege dacă va fi cazul.

8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro . Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Bd Decebal, nr 24-29, Olympia Tower, et 4, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:

• să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

• să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

• să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZIŢII FINALE

Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro . Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afisării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: BURDA ROMANIA, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 4, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing National Geographic, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de data mentionată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoresti române competente.

Sandrin Apostoloiu

Administrator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*