REGULAMENTUL CAMPANIEI DE ABONARE 2015-2016

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE ABONARE 2015-2016 NATIONAL GEOGRAPHIC + NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul campaniei este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25628/1994 având cod fiscal RO6646770, bancar RO20 BACX 0000 0003 7186 1000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La această campanie promoţionala pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa in România, mai puţin angajaţii societăţilor SC Burda Burda Srl şi ai companiilor implicate în desfaşurarea campaniei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Campania promoţională se va desfăşura începând cu data de 8 decembrie 2015 şi se va încheia la data de 31 ianuarie 2016. Înscrierile în campanie se vor încheia la data de 31 ianuarie 2016. Orice participant care încearcă să se înscrie dupa aceasta dată nu va fi luat în considerare.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SUBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE: Abonează-te pe un an la revistele National Geographic  şi National Geographic Traveler, plătind preţul de 116 lei utilizând datele comunicate şi detaliate în revista National Geographic din luna decembrie 2015 şi din luna ianuarie 2016 şi beneficiezi de o reducere de  50% din preţul abonamentului pe un an. În plus, poţi câştiga următoarele premii:

1.    1 x Aparat Foto DSLR Pentax K-S1 albastru + DAL 18-55mm2.

2.    1 x Aparat foto Ricoh WG-5 GPS orange

3.     1 x Camera video de acţiune Ricoh WG-M1 orange

4.     1 x Binoclu Pentax 10×25 UCF WP

5.     1 x Binoclu Pentax 10×50 XCF

6.   10 trolere Lamonza galbene, model Libra

7.   15 genţi foto Photo Set Up, model KTA22N

8.   24 rucsaci Columbia Sportswear, model UU9932I, black

9.    5 braţări Polar LOOP 2 RRP

10.   50 Calendare Alpha Bank perete

11. 100 Agende Alpha Bank

12.  2 Telefoane mobile ASUS ZenFone Selfie ZD551KL, Dual Sim, 32GB, 4G, Silver:

CUM SE PARTICIPĂ LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ: Pentru a participa la campanie, participanţii trebuie să se aboneze pe un an la revista National Geographic România (NG – 12 ediţii) şi National Geographic Traveler România (NGT – 4 ediţii) în total 16 reviste, achitând  suma de 116 lei, în perioada 8 decembrie 2015 – 31 ianuarie 2016.

Plata abonamentului se realizează în contul Burda Romania SRL: RO20 BACX 0000 0003 7186 1000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, specificând “Plata abonament National Geographic si National Geographic Traveler”.

Trimite scanate sau fotografiate pe adresa [email protected] dovada plaţii, împreuna cu formularul din revista completat si semnat. Vei primi confirmarea de primire a dovezii plaţii şi a talonului, prin email şi vei fi automat înscris in tombola cu premii oferite de National Geographic si partenerii săi.

Abonamentele plătite până la data de 15 ale lunii sunt onorate din luna imediat următoare. Cele plătite după data de 15, din a doua lună.

Petru detalii despre campanie, regulamentul tombolei cu premii sau alte informaţii intră pe www.natgeo.ro sau sună la numarul de telefon 0372.106.000.

Atenţie! Se poate participa la concurs doar dacă s-au îndeplinit etapele menţionate mai sus, în paragraful anterior. Ultima dată de participare la concurs este 31 ianuarie 2016.

Abonamentele confirmate până la data de 15 ale lunii sunt onorate începand cu luna imediat urmatoare. Abonamentele confirmate după data de 15 sunt onorate  din a 2 a luna. Informaţii referitoare la abonament şi la revista National Geographic se pot obţine la adresa: [email protected] sau la telefon 0372.106.000, de luni-vineri între 9.00-18.00.  Editura Burda România SRL livrează abonamentele doar prin intermediul Poştei Române sau a partenerilor ca trimitere simplă. Dimensiunile revistei National Geographic sunt 17,5/25cm iar dimensiunile  revistei National Geographic Traveler sunt  20/27 cm. Dacă ai o cutie poştală prea mică sau care nu se încuie ca să permită livrarea revistei în condiţii de sigurantă, iţi asumi răspunderea pentru neprimirea ei.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR CAMPANIEI

5.a. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi din baza de date a participanţilor la campanie dupa încheierea perioadei de abonare menţionată in Regulament. Tragerea la sorţi se va face prin aplicaţia online random (www.random.org).

5.b. La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii SC BURDA ROMÂNIA SRL, reprezentanţii companiilor ce oferă premiile înscrise în campanie şi reprezentantul legal-juridic al companiei SC BURDA ROMÂNIA SRL.

5.c. Câştigatorii vor fi anunţaţi pe www.natgeo.ro pâna la data de 31 martie 2016.

6. PREMIILE

6.a. Premiile sunt următoarele:

1.   1 x Aparat Foto DSLR Pentax K-S1 albastru + DAL 18-55mm,preţ 2469 lei , TVA inclus

2.   1 x Aparat foto Ricoh WG-5 GPS orange, preţ 1359 lei , TVA inclus

3.   1 x Cameră video de acţiune Ricoh WG-M1 orange, 855 lei ,TVA inclus

4.   1 x Binoclu Pentax 10×25 UCF WP,preţ 439lei , TVA inclus

5.   1 x Binoclu Pentax 10×50 XCF, preţ 399 lei ,TVA inclus

6.  10 trolere LAMONZA galbene, model Libra, preţ/1 bucată: 334 lei + TVA, valoare premii oferite: 3.340,96 lei + TVA

7.  15 genţi foto Photo Set Up, model KTA22N, preţ/1 bucată: 222 lei + TVA, valoare premii oferite: 3.330 lei + TVA

8.   24 rucsaci Columbia Sportswear, model UU9932I, black, preţ 151,20 lei + TVA, , valoare premii oferite: 3.628,8 lei + TVA

9.   5 brăţări Polar LOOP 2 RRP, pret  442,74 lei + TVA, valoare premii oferite: 2.213,7 lei + TVA

10.   50  Calendare Alpha Bank perete: preţ 6,14 euro/exemplar, valoare premii: 307 Euro + TVA

11.  100 Agende Alpha Bank: preţ 1,61 euro/exemplar, valoare premii: 162 euro + TVA

12. 2 Telefoane mobile ASUS ZenFone Selfie ZD551KL, Dual Sim, 32GB, 4G, Silver: preţ-bucată 1047,58 lei + TVA, valoare premii oferite: 2.095,16 lei + TVA

6. b. Premiile nu se acordă în bani şi nu sunt transferabile.

6.c. Premiile trebuie să fie revendicate de către câştigatori la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 30 de zile de la data anunţării câştigătorilor pe www.natgeo.ro, în caz contrar câştigatorii pierd orice drept asupra premiului.

7. TAXE SI IMPOZITE

Campania promoţională se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, aşa cum a fost modificat si republicat.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câstigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro. Participarea la campania promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul campaniei promoţionale se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, in conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acestă campania promoţională, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe  adresa Bd Decebal, nr 24-29, Olympia Tower, et 4, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:

  • să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
  • să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legale;
  • să  înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE

Participanţii la campania promoţională sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa si afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC BURDA ROMÂNIA SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 4, sector 3, Bucureşti Departament de Marketing National Geographic, pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă  majoră conform legislaţiei in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţionala.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Sandrin Apostoloiu

Director general

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*