Regulamentul campaniei “Abonează-te la revistele National Geographic și National Geographic Traveler la jumătate de preț”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „ABONEAZĂ-TE LA NATIONAL GEOGRAPHIC ȘI NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER LA JUMĂTATE DE PREȚ”

1.a. Organizatorul campaniei este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25628/1994, având cod fiscal RO6646770, cont bancar RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menţionate mai jos, denumit în continuare Regulament Oficial.

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională e organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La această campanie promoţională pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidenţă în România.

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Campania de abonare se desfăşoară începând cu 5 decembrie 2018 şi se va încheia la 28 februarie 2019 (data plății).

Înscrierile în campanie se vor încheia la 28 februarie 2019 (data plății). Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare în prezenta campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SUBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

Abonează-te în perioada campaniei (5 decembrie 2018 – 28 februarie 2019) pe un an la revistele National Geographic (apariţie lunară – 12 apariții) şi National Geographic Traveler (apariţie trimestrială – 4 apariții), la preţul de 120 lei (o sută două zeci lei) utilizând informaţiile şi detaliile din revista National Geographic din luna decembrie 2018 şi din lunile ianuarie 2019 și februarie 2019, precum și pe site-rile www.natgeo.ro și  www.burda.ro, secțiunea abonamente, şi beneficiezi de o reducere de 50% din preţul abonamentului pe un an (plăteşti 120 lei în loc de 240 lei).

CUM SE PARTICIPĂ LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ:

Pentru a participa la campanie, trebuie să parcurgi următorii pași în perioada campaniei:

AIntră pe www.burda.ro/produs/National-geographic-national-geographic-traveler-promo, completează datele de expediere a abonamentelor și achită suma de 120 Lei.

SAU

AAchită suma de 120 Lei în contul societăţii Burda România SRL: RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, specificând „Plată abonament National Geographic și National Geographic Traveler”, apoi trimite un scan sau o fotografie a dovezii plății prin e-mail la adresa [email protected] și detalii de contact: nume, prenume, adresa e-mail, număr telefon, stradă, număr, bloc, scară, apartament, etaj, sector, județ, oraș, cod poștal. Vei fi contactat telefonic sau prin email de către un reprezentant pentru a stabili detaliile de expediere.

În cazul plăţilor efectuate până la data de 15 ale lunii se vor expedia revistele având apariţie în piaţă în luna imediat următoare. În cazul plăţii abonamentului după data de 15 a lunii se vor expedia revistele având apariţie în cea de-a doua lună după efectuarea plăţii.

Abonamentele se expediază doar pe teritoriul României.

Pentru detalii despre campanie sau alte informaţii intră pe www.natgeo.ro sau sună la numărul de telefon 0372.106.000.

Atenţie!

Vei putea participa la campanie doar dacă ai făcut plata și ai urmat pașii în perioada campaniei.

Informaţii referitoare la abonament şi la revistele National Geographic şi National Geographic Traveler se pot obţine la adresa de e-mail: [email protected] sau la telefon 0372.106.000, de luni până vineri între 9.00 și 17.00.

Editura Burda România SRL livrează abonamentele doar prin intermediul Poştei Române. Dimensiunile revistei National Geographic sunt 17,5/25 cm, iar dimensiunile revistei National Geographic Traveler sunt 20/27 cm. 

Dacă ai o cutie poştală prea mică sau care nu se încuie astfel încât să permită livrarea revistelor în condiţii de siguranță sau dacă adresa de expediţie este greşită, îţi asumi răspunderea pentru neprimirea coletului. Burda România SRL nu va suporta costuri de reexpediere în situaţia în care coletul nu va putea fi livrat.

Se poate schimba adresa de expediere pe durata abonamentului. Noile date trebuie transmise complet și în scris pe adresa de e-mail [email protected] cu 30 de zile înaintea expedierii următorului număr din abonament.

Se va emite o factură fiscală pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului pe e-mail factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Burda România, cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii Burda România, situație în care factura fiscală va fi comunicată de către Vânzător, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii.

Datele cardului de plată ale Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile Burda România sau Vânzătorilor și nici nu vor fi stocate de către Burda România sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA S.R.L., societate constituită și care funcționează conform legislației din România, având punct de lucru în Bd. Pierre de Coubertin Nr. 3-5, Office Building, Etaj. 4, Sector 2, București, 021901, România, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/9170/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 15565496.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe www.natgeo.ro. Participarea la campania promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Utilizarea site-ului și achiziționarea de produse prin intermediul acestui site sunt condiționate de acceptarea, însușirea și confirmarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții, iar prin participarea la campanie vă dați acordul cu privire la faptul că ați citit și vă însușiți respectarea prezentului Regulament.

6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Burda România și partenerii acesteia vor prelucra datele cu caracter personal furnizate de tine cu ocazia înscrierii în campanie cu respectarea drepturilor tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Organizarea campaniei de abonare este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandurilor NATIONAL GEOGRAPHIC și NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER și a produselor/serviciilor BURDA.

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării CAMPANIEI, dar și pentru promovarea brandurilor NATIONAL GEOGRAPHIC și NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER și a produselor/serviciilor BURDA și ale partenerilor.

CE DATE PROCESĂM?

A. Numele, prenumele, adresa de expediere, numărul de telefon, adresa de email pentru expedierea revistelor și pentru comunicări despre campanii ulterioare, cercetări calitative cu privire la produsele achiziționate. Aceste date vor fi utilizate atât de noi, cât și de parteneri pentru expediere.

În scopul realizării obiectivelor campaniei organizatorul va utiliza datele de contact și după derularea campaniei, timp de 1 an de zile, pentru a transmite prin poştă, telefon, SMS noi oferte, invitaţii la evenimente asociate.

B. Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, stradă, număr, bloc, scară, apartament, etaj, sector, județ, oraș, cod poștal, date necesare emiterii și transmiterii facturii, precum și transmiterii declarațiilor conform prevederilor fiscale.

C. Informațiie furnizate vor fi păstrate, de regulă, dacă legea nu prevede altfel, termen de 5 ani de zile de la data încetării derulării campaniei.

Prin participarea la CAMPANIE, participanţii sunt de acord ca datele furnizate odată cu înscrierea să fie prelucrate de către Organizator și partenerii acestuia în scopul derulării campaniei.

În situația în care solicitați înscrierea în campanie, respectiv, expedierea revistelor către altă persoană, prin înscrierea datelor acesteia, vă asumați că aveți acordul acesteia pentru prelucrarea de către noi a datelor respectivei persoane în scopurile menționate.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege prin următoarele modalități:

A. Prin mail la adresa: protecț[email protected]

B. Printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, expediată pe adresa Burda România SRL, Bd. Decebal nr. 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, București, cu MENȚIUNEA: în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Scopul colectării și procesării datelor este: pentru expedierea revistelor și pentru comunicări …………………….. despre campanii ulterioare, cercetări calitative cu privire la produsele achiziționate.

Prin completarea și transmiterea datelor dumneavoastră sau ale participantului prin formularul de înscriere sau prin modalitățile menționate, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale sau ale participantului să fie incluse în baza de date a Burda România și va dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Burda România, afiliații și/sau partenerii Burda și ai afiliaților pentru desfășurarea și/sau derularea de către Burda, afiliații și partenerii acestora, de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, va dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Burda România atât afiliaților săi, precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Conform prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal ai dreptul:

Să fii informat. 

Să ai acces la datele tale. De asemenea, poți cere rectificarea datelor tale, precum și ștergerea lor în cazurile în care legea nu prevede altceva.

Să îți retragi consimțământul, atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului.

De asemenea, dacă te consideri lezat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ai dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

10. PREVEDERI FINALE

Participanţii la campania promoţională sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă și afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe următoarea adresa: SC BURDA ROMÂNIA SRL, Bd. Decebal nr. 25-29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucureşti, National Geographic – Abonamente, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţională.

12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator și participanţii la prezenta campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă. Persoana interesată va adresa o solicitare către Organizator la adresa de email [email protected] Litigiile vor fi soluţionate de către instaţele judecătoreşti române competente.

Sandrin Apostoloiu – Director General

12 Comments

 1. Buna ziua ,

  plata online cv. abonamente ; am accesat site-urile indicate in Regulament ; nu am identificat formularele care trebuiesc completate pentru a participa la campania de premiere ; care sunt documentele de dovada a platii pe care trebuie sa le trimit in cazul platilor online ? multumesc . Cu stima .

 2. Pentru a intra în campania de premiere completează formularul, unde se gaseste acest formular? Am acesat toate linkurile de mai sus si nu am gasit unde trebuie sa introduc datele !

  • Buna dimineata ,

   revin si eu cu solicitarea unor lamuriri suplimentare referitoare la procedura de participare la concurs ; consider fara logica faptul de a solicita celor care au contractat abonamente online completarea si trimiterea unor formulare suplimentare care nici nu sunt puse la dispozitie pe adresele indicate . Stimata redactie dorim mai multa cooperare din partea dumneavoastra .

   Cu stima .

 3. Pentru a te abona acceseaza https://www.burda.ro/produs/national-geographic-national-geographic-traveler-promo/si urmeaza pasii pe care ii indica aplicatia on-line.Daca ai optat pentru plata prin transfer bancar trimite apoi pe [email protected] o copie de pe dovada platii. Daca ai optat pentru plata prin euplatesc nu mai este nevoie sa trimiti dovada platii pe email.
  Formularul care iti asigura participarea la concurs este formularul de comanda pe care l-ai completat deja atunci cand ai optat pentru acest tip de abonament.

  Multumim!

  • Deci, daca te-ai abonat si ai platit cu cardul prin aplicatia de pe site, intri automat in concurs,fara a mai completa nimic altceva? Ca formular de completat ulterior nu este…

 4. Buna ziua, revin cu rugamintea de a pune la dispozitie formularul necesar. Am platit prin transfer bancar abonamentul, dar nu am idee cum veti stii unde sa livrati revista daca nu aveti adresa mea? Pe de alta parte, concursul anuntat este fara continut daca nu oferiti posibilitatea inscrierii.

  cu respect,

  Dana Mares

1 Trackback / Pingback

 1. Abonează-te la NG la jumătate de preț! | Club Oferteproprietari.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*