Regulamentul campaniei Te abonezi la National Geographic și poți câștiga

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.a. Organizatorul campaniei este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25628/1994 având cod fiscal RO6646770, cont bancar RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menţionate mai jos denumit în continuare Regulament Oficial.

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La această campanie promoţionala pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa în România, mai puţin angajaţii societăţilor BURDA ROMANIA SRL şi ai companiilor implicate în desfaşurarea campaniei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele acestora de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Campania promoţională se va desfăşura începând cu data de 5 decembrie 2017 şi se va încheia la data de 28 februarie 2018 (data plății).

Înscrierile în campanie se vor încheia la data de 28 februarie 2018 (data plății). Orice participant care încearcă să se înscrie după aceasta dată nu va fi luat în considerare.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SUBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

Abonează-te în perioada campaniei ( 05 decembrie 2017 – 28 februarie 2018) pe un an la revistele National Geographic (apariţie lunară) şi National Geographic Traveler (apariţie trimestrială), la preţul de 116 lei (o sută şaisprezece) utilizând informaţiile şi detaliile din revista National Geographic din luna decembrie 2017 şi din lunile ianuarie 2018 și februarie 2018 precum și pe site-ul www.natgeo.ro şi beneficiezi de o reducere de 50% din preţul abonamentului pe un an (plăteşti 116 lei în loc de 232 lei).

În plus, poţi câştiga unul dintre următoarele premii:

1. 2 abonamente 6 luni, “Full time” (de Luni pana Vineri intre orele 6-23:00 si in weekend intre orele 7-22) la Vitality Wellness Club din hotelul Ramada

2. Lamonza – 5 trolere + 10 genti voiaj + 5 rucsaci

3. Galt – 5 ceasuri Grovana

4. Pentax: 1 aparat foto Pentax KP + 18-50mm WR

1 aparat Ricoh Theta SC Blue

1 aparat Ricoh Theta SC Beige

1 aparat Ricoh Theta SC Pink

5. Hama:  Rucsac foto Profitour 240, negru (4 bucati) + rame foto digitale (16 bucati) + genti foto (10 bucati)

6. Bicicleta de dama PAROS (de la firma Johnson Fitness)

7. Trotineta Electrica Eco alba –  E-TWOW

CUM SE PARTICIPĂ LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ:

Pentru a participa la campanie, participanţii trebuie să se aboneze pe un an la revista National Geographic România – 12 ediţii şi National Geographic Traveler România – 4 ediţii, în total 16 reviste, achitând suma de 116 lei, în perioada 5 decembrie 2017 – 28 februarie 2018.

Plata abonamentului se va realiza direct în contul societăţii Burda Romania SRL: RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, specificând “Plata abonament National Geographic si National Geographic Traveler” sau plata online prin intermediul aplicaţiei de pe site.

Pentru a intra în campania de premiere completează formularul de pe www.natgeo.ro/promo-abonamente și trimite dovada plății la adresa [email protected]

În cazul plăţilor efectuate până la data de 15 ale lunii se vor expedia revistele având apariţie în piaţă în luna imediat următoare. În cazul plăţii abonamentului după data de 15 a lunii se vor expedia revistele având apariţie în cea de-a doua lună după efectuarea plăţii.

Abonamentele se expediază doar pe teritoriul României.

Pentru detalii despre campanie sau alte informaţii intră pe www.natgeo.ro sau sună la numărul de telefon 0372.106.000.

Atenţie

Vei putea participa la campanie doar dacă ai plătit suma de 116 Lei până la data de 28 februarie 2018 (data plații) on line sau prin virament bancar cu menţiunea Plata abonament National Geographic și National Geographic Traveler.

Informaţii referitoare la abonament şi la revista National Geographic şi National Geographic Traveler se pot obţine la adresa: [email protected] sau la telefon 0372.106.000, de Luni până Vineri între 9.00-17.00.

Editura Burda România SRL livrează abonamentele doar prin intermediul Poştei Române sau a partenerilor ca trimitere simplă. Dimensiunile revistei National Geographic sunt 17,5/25cm iar dimensiunile revistei National Geographic Traveler sunt 20/27 cm. Dacă ai o cutie poştală prea mică sau care nu se încuie ca să permită livrarea revistelor în condiţii de sigurantă sau daca adresa de expediţie este greşită iţi asumi răspunderea pentru neprimirea coletului. Burda Romania SRL nu va suporta costuri de reexpediere în situaţia în care coletul nu va putea fi livrat.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR CAMPANIEI

5.a. Câştigătorii premiilor din campanie vor fi desemnaţi aleator din baza de date a participanţilor la campanie dupa încheierea perioadei de abonare menţionată în Regulament prin utilizarea aplicaţiei online random (www.random.org).

5.b. Câştigatorii vor fi desemnați la data de 14 martie 2018. Numele persoanelor desemnate câstigătoare precum şi premiul alocat vor fi anunţate pe https://www.natgeo.ro/castigatori-promo-abonamente la data de 15 martie 2018.

5.c. Câştigătorii trebuie să revendice premiile prin transmiterea unui email la adresa de email: [email protected] în termen de 30 de zile de la data anunţării câştigătorilor pe www.natgeo.ro, în caz contrar câştigatorii pierd orice drept asupra premiului.

6. PREMIILE

6.a. Premiile ce pot fi câştigate în campanie sunt următoarele:

1.  2 premii a cate un abonament pe 6 luni, “Full time” (de Luni pana Vineri intre orele 6-23:00 si in weekend intre orele 7-22) la Vitality Wellness Club din hotelul Ramada situat in Bucuresti, Bdul Poligrafiei nr.3-5, sector1 in valoare de 700 Euro cu Tva inclus (abonamentele vor fi oferite in perioada 15 martie – 15 august 2018).

Servicii si facilitati incluse in abonament: Piscina interioara semi Olimpica; Piscină exterioara cu jacuzzi “all seasons”; Sauna umeda, sauna uscata, frigidarium; Sali de fitness, aerobic, spinning cu clase inovative pe o suprafata de 700 mp cu 15 aparate pentru exerciții cardio, 30 aparate pentru exerciţii cu greutăţi libere si 18 biciclete; Asistență profesionistă în salile de exercitii; Parcare gratuită pentru membrii clubului; Acces gratuit la internet wireless; Vestiare cu dulap personal; Alte beneficii: prosoape, articole de toaleta, selectie de ceaiuri si apa.

2. 5 premii a cate un troler Lamonza Splash, 73 cm; 247 lei/bucata (TVA inclus)

10 premii a cate o geanta voiaj Maya negru cu maron, 98 lei/bucata (Tva inclus)

5 premii a cate un rucsac Rainbow negru/multicolor, 94 lei/bucata (TVA inclus)

3. 5 premii a cate un ceas Galt Grovana: 1520 lei/bucata (TVA inclus)

4. Pentax: 1 aparat foto Pentax KP + 18-50mm WR – 5348,41 lei (TVA inclus)

1 aparat Ricoh Theta SC Blue – 954,99 lei (TVA inclus)

1 aparat Ricoh Theta SC Beige – 954,99 lei (TVA inclus)

1 aparat Ricoh Theta SC Pink – 954,99 lei (TVA inclus)

5. Hama:  Rucsac foto Profitour 240, negru x 499,9 lei/bucata (TVA inclus) – 4 premii rame foto digitale x 239,9 lei/bucata (TVA inclus) – 16 premii genți foto x 115,99 lei/bucata (TVA inclus) – 10 premii

6. Bicicleta de dama PAROS (de la firma Johnson Fitness):  2.399 lei (TVA inclus) – 1 premiu

7. Trotineta Electrica Eco alba E-TWOW: 2800 lei (TVA inclus) – 1 premiu

6. b. Premiile nu se acordă în echivalent în bani şi nu sunt transferabile – se vor acorda plătitorului abonamentului, acesta având calitatea de participant în campanie.

6.c. Câştigatori trebuie să revendice premiul câştigat la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 30 de zile de la data anunţării câştigătorilor pe https://www.natgeo.ro/castigatori-promo-abonamente, în caz contrar câştigatorii pierd orice drept asupra premiului.

6.d. Pentru a intra în posesia premiului câştigat persoana desemnată va avea obligaţia de a furniza organizatorului toate datele de identificare complete precum şi orice alte informaţii necesare în vederea punerii în posesie a premiului.

7. TAXE ȘI IMPOZITE

Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind plata impozitului prevăzut de lege, dacă va fi cazul.

Veniturile din premii şi din jocuri de noroc sunt reglementate la data semnării acestui Regulament de Titlul IV Impozitul pe venit Cap. VIII Venituri din premii si din jocuri de noroc din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

8. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro. Participarea la campania promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul va respecta drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la selectie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, sa fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor, în scopul derulării campaniei şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi modificată.

Participanţii la selectie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator

c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificarii catre terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, făra a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere autoritaţii de supraveghere.

La cererea oricărui participant Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Burda România, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucuresti, în atentia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

10. PREVEDERI FINALE

Participanţii la campania promoţională sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automat a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator şi partenerii acestuia în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa și afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe următoarea adresa: SC BURDA ROMÂNIA SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olympia Tower, et 4, sector 3, Bucureşti Departament de Marketing National Geographic, pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţională.

12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă. Persoana interesată va adresa o solicitare către Organizator la adresa de mail [email protected] Litigiile vor fi soluţionate de către instaţele judecătoreşti române competente.

Sandrin Apostoloiu – Director General

12 Comments

 1. Buna ziua ,

  plata online cv. abonamente ; am accesat site-urile indicate in Regulament ; nu am identificat formularele care trebuiesc completate pentru a participa la campania de premiere ; care sunt documentele de dovada a platii pe care trebuie sa le trimit in cazul platilor online ? multumesc . Cu stima .

 2. Pentru a intra în campania de premiere completează formularul, unde se gaseste acest formular? Am acesat toate linkurile de mai sus si nu am gasit unde trebuie sa introduc datele !

  • Buna dimineata ,

   revin si eu cu solicitarea unor lamuriri suplimentare referitoare la procedura de participare la concurs ; consider fara logica faptul de a solicita celor care au contractat abonamente online completarea si trimiterea unor formulare suplimentare care nici nu sunt puse la dispozitie pe adresele indicate . Stimata redactie dorim mai multa cooperare din partea dumneavoastra .

   Cu stima .

 3. Pentru a te abona acceseaza https://www.burda.ro/produs/national-geographic-national-geographic-traveler-promo/si urmeaza pasii pe care ii indica aplicatia on-line.Daca ai optat pentru plata prin transfer bancar trimite apoi pe [email protected] o copie de pe dovada platii. Daca ai optat pentru plata prin euplatesc nu mai este nevoie sa trimiti dovada platii pe email.
  Formularul care iti asigura participarea la concurs este formularul de comanda pe care l-ai completat deja atunci cand ai optat pentru acest tip de abonament.

  Multumim!

  • Deci, daca te-ai abonat si ai platit cu cardul prin aplicatia de pe site, intri automat in concurs,fara a mai completa nimic altceva? Ca formular de completat ulterior nu este…

 4. Buna ziua, revin cu rugamintea de a pune la dispozitie formularul necesar. Am platit prin transfer bancar abonamentul, dar nu am idee cum veti stii unde sa livrati revista daca nu aveti adresa mea? Pe de alta parte, concursul anuntat este fara continut daca nu oferiti posibilitatea inscrierii.

  cu respect,

  Dana Mares

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*