Regulamentul campaniei “Abonează-te la revistele National Geographic și National Geographic Traveler la jumătate de preț”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI “ABONEAZĂ-TE LA NATIONAL GEOGRAPHIC ȘI NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER LA JUMĂTATE DE PREȚ”

1.a. Organizatorul campaniei este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25628/1994 având cod fiscal RO6646770, cont bancar RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General. Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menţionate mai jos denumit în continuare Regulament Oficial.

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.natgeo.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La această campanie promoţionala pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidenţa în România.

3. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Campania de abonare se va desfăşura începând cu data de 5 decembrie 2018 şi se va încheia la data de 28 februarie 2019 (data plății).

Înscrierile în campanie se vor încheia la data de 28 februarie 2019 (data plății). Orice participant care încearcă să se înscrie după aceasta dată nu va fi luat în considerare în prezenta campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SUBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

Abonează-te în perioada campaniei (05 decembrie 2018 – 28 februarie 2019) pe un an la revistele National Geographic (apariţie lunară – 12 apariții) şi National Geographic Traveler (apariţie trimestrială – 4 apariții), la preţul de 120 lei (o sută două zeci lei) utilizând informaţiile şi detaliile din revista National Geographic din luna decembrie 2018 şi din lunile ianuarie 2019 și februarie 2019 precum și pe site-ul www.burda.ro, secțiunea abonamente, şi beneficiezi de o reducere de 50% din preţul abonamentului pe un an (plăteşti 120 lei în loc de 240 lei).

CUM SE PARTICIPĂ LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ:

Pentru a participa la campanie, trebuie să  parcurgi următorii pași în perioada campaniei:

 1. Intră pe www.burda.ro/produs/national-geographic-national- geographic-traveler-promo, completează datele de expediere a abonamentelor și achită suma de 120 Lei.

SAU

 1. Achită suma de 120 Lei în contul societăţii Burda Romania SRL: RO20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, specificând “Plata abonament National Geographic si National Geographic Traveler” apoi trimite un scan sau o fotografie a dovezii plății prin e-mail la adresa [email protected] și detalii de contact: nume, prenume, adresa e-mail, numar telefon, strada, numar, bloc, scara, apartament, etaj, sector, judet, oras, cod postal. Vei fi contactat telefonic sau prin email de către un reprezentant pentru a stabili detalii de expediere.

În cazul plăţilor efectuate până la data de 15 ale lunii se vor expedia revistele având apariţie în piaţă în luna imediat următoare. În cazul plăţii abonamentului după data de 15 a lunii se vor expedia revistele având apariţie în cea de-a doua lună după efectuarea plăţii.

Abonamentele se expediază doar pe teritoriul României.

Pentru detalii despre campanie sau alte informaţii intră pe www.natgeo.ro sau sună la numărul de telefon 0372.106.000.

Atenţie!

Vei putea participa la campanie doar dacă ai făcut plata și ai urmat pașii în perioada campaniei.

Informaţii referitoare la abonament şi la revista National Geographic şi National Geographic Traveler se pot obţine la adresa de e-mail: [email protected] sau la telefon 0372.106.000, de luni până vineri între 9:00-17:00.

Editura Burda România SRL livrează abonamentele doar prin intermediul Poştei Române . Dimensiunile revistei National Geographic sunt 17,5/25 cm, iar dimensiunile revistei National Geographic Traveler sunt 20/27 cm. 

Dacă ai o cutie poştală prea mică sau care nu se încuie astfel încât să permită livrarea revistelor în condiţii de sigurantă sau daca adresa de expediţie este greşită, iţi asumi răspunderea pentru neprimirea coletului. Burda Romania SRL nu va suporta costuri de reexpediere în situaţia în care coletul nu va putea fi livrat.

Se poate schimba adresa de expediere pe durata abonamentului. Noile date trebuie transmise complet si in scris pe adresa de e-mail [email protected] cu 30 de zile inaintea expedierii urmatorului numar din abonament.

Se va emite o factura fiscala pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Vanzatorul va transmite Cumparatorului  pe e-mail factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de Burda Romania, cu exceptia Bunurilor si/sau Serviciilor vandute de partenerii Burda Romania, situatie in care factura fiscala va fi comunicata de catre Vanzator, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii.

Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile Burda Romania  sau Vanzatorilor si nici nu vor fi stocate de catre  Burda Romania sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA S.R.L., societate constituita si care functioneaza conform legislatiei din Romania având punct de lucru în Bd. Pierre de Coubertin Nr. 3-5, Office Building, Etaj. 4, Sector 2, Bucuresti, 021901, România, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/9170/04.07.2003, cod unic de inregistrare RO 15565496.

Pentru motive de securitate a Tranzactiilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.natgeo.ro. Participarea la campania promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Utilizarea site-ului si achizitionarea de produse prin intermediul acestui site sunt conditionate de acceptarea, insusirea si confirmarea acordului dumneavoastra cu privire la Termeni si conditii iar prin participarea la campanie vă dați acordul cu privire la faptul că ați citit și vă însușiți respectarea prezentului Regulament.

6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Burda Romania si partenerii acestuia vor prelucra datele cu caracter personal furnizate de tine cu ocazia inscrierii in campanie cu respectarea drepturilor tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Organizarea campaniei de abonare este o actiune in cadrul unei campanii de promovare a brandurilor NATIONAL GEOGRAPHIC și NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER si a produselor/serviciilor BURDA.

Datele furnizate vor fi utilizate in scopul derularii CAMPANIEI dar si pentru promovarea brandurilor NATIONAL GEOGRAPHIC și NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER si a produselor/serviciilor BURDA și ale partenerilor.

CE DATE PROCESĂM?

A. Numele, prenumele, adresa de expediere, numărul de telefon, adresa de email pentru expedierea revistelor și pentru comunicări despre campanii ulterioare, cercetari calitative cu privire la produsele achizitionate. 

Aceste date vor fi utilizate atât de noi cât și de parteneri pentru expediere.

In scopul realizarii obiectivelor campaniei organizatorul va utiliza datele de contact si dupa terminarea perioadei de abonare, timp de 1 an de zile, pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii la evenimente asociate.

B Nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, strada, numar, bloc, scara, apartament, etaj, sector, judet, oras, cod postal, date necesare emiterii și transmiterii facturii precum și transmiterii declarațiilor conform prevederilor fiscale. Aceste date vor fi prelucrate si pastrate conform prevederilor fiscale si cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute de reglementarile fiscale si cele privind arhivarea.

Prin participarea la CAMPANIE, participanţii sunt de acord ca datele furnizate odata cu inscrierea sa fie prelucrate de catre Organizator si partenerii acestuia in scopul derularii campaniei.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In calitate de persoana vizata privind prelucrarea datelor cu caracter personal iti poti exercita toate drepturile prevazute de lege prin urmatoarele modalitati:

A. Prin mail la adresa: [email protected]

B. Printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată expediata pe adresa Burda Romania SRL, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucuresti, cu MENTIUNEA in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Scopul colectarii și procesării datelor este: pentru expedierea revistelor și pentru comunicări despre campanii ulterioare, cercetari calitative cu privire la produsele achizitionate.

Prin completarea și transmiterea datelor tale prin formularul de inscriere sau prin modalitățile menționate, declari si accepti neconditionat ca datele tale personale sa fie incluse in baza de date a Burda Romania si iti dai acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Burda Romania si/sau partenerii Burda  in conformitate cu scopurile mentionate in acest regulament. 

Conform prevederilor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal ai dreptul:

Sa fii informat 

Sa ai acces la datele tale

De asemenea poti cere rectificarea datelor tale precum si stergerea lor în cazurile, in care legea nu prevede altceva, precum si portarea datelor

La restrictionare, la opozitie si de a nu fi supus procesului decizional individual automatizat

Sa iti retragi consimtamantul, atunci cand prelucrarea se face pe baza consimtamantului

De asemenea, daca te consideri lezat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ai dreptul de a te adresa Autoritatii de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

10. PREVEDERI FINALE

Participanţii la campania promoţională sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.natgeo.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa și afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe următoarea adresa: BURDA ROMÂNIA SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olympia Tower, et 3, sector 3, Bucureşti National Geographic – Abonamente, pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţională.

12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă. Persoana interesată va adresa o solicitare către Organizator la adresa de mail [email protected] Litigiile vor fi soluţionate de către instaţele judecătoreşti române competente.

Sandrin Apostoloiu – Director General

12 Comments

 1. Buna ziua ,

  plata online cv. abonamente ; am accesat site-urile indicate in Regulament ; nu am identificat formularele care trebuiesc completate pentru a participa la campania de premiere ; care sunt documentele de dovada a platii pe care trebuie sa le trimit in cazul platilor online ? multumesc . Cu stima .

 2. Pentru a intra în campania de premiere completează formularul, unde se gaseste acest formular? Am acesat toate linkurile de mai sus si nu am gasit unde trebuie sa introduc datele !

  • Buna dimineata ,

   revin si eu cu solicitarea unor lamuriri suplimentare referitoare la procedura de participare la concurs ; consider fara logica faptul de a solicita celor care au contractat abonamente online completarea si trimiterea unor formulare suplimentare care nici nu sunt puse la dispozitie pe adresele indicate . Stimata redactie dorim mai multa cooperare din partea dumneavoastra .

   Cu stima .

 3. Pentru a te abona acceseaza https://www.burda.ro/produs/national-geographic-national-geographic-traveler-promo/si urmeaza pasii pe care ii indica aplicatia on-line.Daca ai optat pentru plata prin transfer bancar trimite apoi pe [email protected] o copie de pe dovada platii. Daca ai optat pentru plata prin euplatesc nu mai este nevoie sa trimiti dovada platii pe email.
  Formularul care iti asigura participarea la concurs este formularul de comanda pe care l-ai completat deja atunci cand ai optat pentru acest tip de abonament.

  Multumim!

  • Deci, daca te-ai abonat si ai platit cu cardul prin aplicatia de pe site, intri automat in concurs,fara a mai completa nimic altceva? Ca formular de completat ulterior nu este…

 4. Buna ziua, revin cu rugamintea de a pune la dispozitie formularul necesar. Am platit prin transfer bancar abonamentul, dar nu am idee cum veti stii unde sa livrati revista daca nu aveti adresa mea? Pe de alta parte, concursul anuntat este fara continut daca nu oferiti posibilitatea inscrierii.

  cu respect,

  Dana Mares

1 Trackback / Pingback

 1. Abonează-te la NG la jumătate de preț! | Club Oferteproprietari.ro

Leave a Reply to BALABAN VIRGIL Cancel reply

Your email address will not be published.


*