Schimbările climatice și educația meteorologică

images/stories/nori.jpg

Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire și anume, necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, care sunt deja vizibile și inevitabile datorită inerției sistemului climatic.

Raportul Agenției Europene de Mediu „Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe 2012” (Schimbările climatice, impacte și vulnerabilităţi în Europa 2012) relevă că toate regiunile din Europa sunt afectate de schimbările climatice, care provoacă o varietate de impacte asupra societăţii, ecosistemelor și sănătăţii umane. Potrivit raportului, în întreaga Europă au fost observate temperaturi medii mai ridicate, în combinaţie cu scăderea precipitaţiilor în regiunile sudice și creșterea precipitaţiilor în Europa de Nord. În plus, calotele glaciare și gheţarii se topesc, iar nivelul mării este în creștere.

În România, pentru perioada 2001 – 2030 se proiectează o creștere a temperaturii medii lunare a aerului în lunile noiembrie, decembrie și în intervalul lunar mai – septembrie, de aproximativ 1 ˚C, cu valori mai mari de până la 1,5 ˚C în arealul montan, în sudul și vestul țării. Media anuală a temperaturii aerului, la nivelul întregii țări, a crescut între 0,7 ˚C și 1,1 ˚C, cele mai mari valori fiind în zona de munte. Pentru cantitățile lunare de precipitații se proiectează o scădere a valorilor lunare pentru lunile decembrie și februarie, o creștere în luna octombrie, iar pentru luna iunie se proiectează o ușoară creștere în zona de munte și o scădere în zonele de deal și câmpie. Peste 90 % din modele proiectează în zona României secete pronunțate în timpul verii, în special în sudul și sud-estul țării, cu abateri negative față de perioada 1980 – 1990 mai mari de 20 %. La acestea se adaugă și creșterea frecvenței de producere a evenimentelor meteo extreme.

Rolul care îi revine geografiei este acela de a informa elevii despre schimbările climatice ale mediului în care trăiesc și de a-i face să înțeleagă cum să reacționeze și să se adapteze rapid la aceste provocări climatice.

La nivel european, Societatea Meteorologică Europeană promovează educația meteorologică prin dialogul dintre organizații, programe și oameni și facilitează accesul comunității europene la materialele de informare, utilizând internetul. Dintre programele europene cu accent pe educația meteorologică menționăm: ENSEMBLES, QUANTIFY și ACCENT, în care exemplele de bună practică ale educației meteorologice se combină cu activitățile educative și cu educația din mass media.

În România, Societatea Meteorologică Română a inițiat proiectul „Vremea copiilor”, care are drept obiective: identificarea și stimularea copiilor talentați și interesați în domeniul meteorologiei, dezvoltarea cunoștințelor generale de meteorologie, facilitarea unor legături între copii de diferite vârste, pe baza interesului comun pentru cunoaștere și stimularea interesului general pentru mediul înconjurător și pentru știință. Dintre activitățile desfășurate prin acest proiect se numără: concursuri tematice de diferite tipuri – desen, pictură, fotografie, film, literatură, cultură meteorologică, cunoștințe generale despre natură, vizite organizate la instituții de profil – Administrația Națională de Meteorologie, stații meteorologice, televiziuni (emisiuni meteo), universități, conferințe tematice (istoria meteorologiei, schimbări climatice, dezastre naturale), excursii tematice, observații în teren, redactarea unui text științific, experimente și jocuri tematice.

dr. Dîrloman Gabriela – prof. de geografie

Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, București

dr. Constantin Oprea Dana Maria

Facultatea de Geografie, Universitatea din București

Foto: Constantin Oprea Dana Maria

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*