REGULAMENT CONCURS NG

Foto Dana Oprea

Regulamentul Concursului  „Campionii National Geographic. Concurs de cultură generală ştiinţifică.”
Ediţia a-II-a, 2012 – 2013

Revista National Geographic a iniţiat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizarea concursului „Campionii National Geographic. Concurs de cultură generală ştiinţifică” pentru elevii claselor de la a-V-a până la a-X-a din învăţământul preuniversitar, ediţia II în municipiul Bucureşti, pentru anul şcolar 2012-2013.

Obiectivele concursului sunt:

–    atragerea elevilor doritori de lectură geografică într-o competiţie deschisă;

–    o mai bună înţelegere a caracterului aplicativ al Geografiei;

–    sprijinirea sistemului instructiv – educativ prin îmbunătăţirea competenţei pentru lectură şi de stimulare reală a elevilor în formarea lor intelectuală;

–    relaţionarea informaţiile din disciplina de învăţământ – Geografie – din curriculum nucleu, opţionale cu informaţiile din mass-media – revista National Geographic România;

–    implicarea cadrelor didactice în promovarea performanţelor .

Organizarea concursului „Campionii National Geographic. Concurs de cultură generală ştiinţifică.” a aparut din dorinţa de a sprijini în mod concret colaboratorii revistei National Geographic din învăţământul preuniversitar în demersurile lor de a stimula gustul pentru lectură, crearea şi întreţinerea obişnuinţei de a citi, ca activitate constantă pentru perioada şcolară, dar şi pentru întreaga viaţă, la ridicarea nivelului de cultură prin lectură.

 

PARTENERI:

–   National Geographic România

–   Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

–   Inspectorat Şcolar Sector 3

–   Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie

–   Universitatea „Artifex” Bucureşti

–   Şcoala nr. 70 din Bucureşti

–   Ed. Litera

–   Intuitext

 

COMISIA CONCURSULUI

Preşedinţi:

redactorul şef al revistei National Geograhic România;

inspectorul de specialitate Geografie, ISMB;

Vicepreşedinţi:

directorul de marketing revista National Geographic România;

responsabilul reţea şcolară National Geographic România;

Comitetul ştiinţific

cadre didactice universitare şi profesori metodişti;

Comitetul de evaluare:

cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu rezultate deosebite şi experienţă în organizarea concursurilor şcolare;

Comitetul de organizare:

membrii ai redacţiei National Geographic România;

inspectori ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;

cadre didactice din conducerea Şcolii nr. 70 din Bucureşti.

MODUL DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfăşoară în Scoala nr. 70 din municipiul Bucureşti pentru disciplina de învăţământ Geografie.

Concursul se va desfăşura în cadrul zilelor dedicate Simpozionul National de Geografie, în ultima sâmbătă din luna mai 2013.

Profesorii care promovează materialele National Geographic România şi concursul în rândul propriilor elevi, întocmesc liste cu elevii participanţi. Termenul limită este 15 mai 2013.

Se vor selecţiona de către cadrul didactic colaborator 7 elevi/ unitatea şcolară colaboratoare. Selecţia şi modul de repartizare a elevilor pe nivele de clase sunt la alegerea cadrului didactic.

 

Listele finale cu canditaţii vor fi transmise pe suport electronic la adresa de e-mail [email protected] sau prin fax la nr. 031 225 8715, în atenţia Dana Oprea, până la data de 15 mai 2013.

Nu se percepe nicio taxă de participare la concurs, canditaţii fiind elevi colaboratori ai revistei National Geographic România.

Supravegeherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru individual, participarea onestă fiind cel mai important câstig.

Profesorii care participă la desfăşurarea concursului îşi vor asuma responsabilitatea bunei desfăşurări a acestuia.

Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, promtitudinea şi seriozitatea.

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Concursul începe în momentul în care toţi canditaţii primesc subiectele şi foile de răspuns. Ora de începere a concursului este ora 10.

Neregulile minore care intervin în desfăşurarea concursului vor fi soluţionate de preşedinţii sau vicepreşedinţii comisiei.

Canditaţii care comit tentative de fraudă în concurs (inclusiv situaţii de utilizare a telefoanelor mobile sau a altor sisteme electronice), care perturbă bunul mers al concursului, deteriorarea sălilor de concurs sau vor avea o ţinută şi un comportament inadecvat în condiţii de examen, vor fi eliminaţi din concurs.

Concursul îşi doreşte să promoveze dragostea de lectură şi de cunoaştere şi se adresează tuturor elevilor care îşi desfaşoară activitatea şcolara pe principiul ”Să avem grijă de planetă”.

 

ÎNTREBĂRI/ITEMI: conţinut şi formulare

Întrebările/itemii concursului vor fi unice, fiind elaborate prin raportarea la programele şcolare pentru clasele V – X la disciplina Geografie, conform planificarilor şcolare, până la data de 01 mai 2013, manualele alternative în vigoare pentru anul şcolar 2012 – 2013 şi din materialele revistei National Geographic România numerele septembrie 2012– mai 2013.

Testul conţine trei categorii de întrebări/itemi, primul cu alegere multiplă, al doile de tip eseu şi al treilea cu suport cartografic. Fiecărui item îi sunt atribuite 10 puncte. Totalul este de 30 puncte.

 

PREMIEREA CANDIDAȚILOR

Se acordă premiile I, II şi III, în ordinea descrescătoare punctajelor obţinute, şi 3 menţiuni pentru fiecare clasă. Pe lângă aceste premii se va oferii un premiu surpriză, dacă se va realiza punctajul maxim.

Toţi elevii care participă la concurs vor primi diplome de participare. Premiile constau în diplome, reviste National Geographic, ediţii speciale National Geographic şi alte materiale apărute sub brandul National Geographic, carţi şcolare de la Ed. Litera, softuri educaţionale de la Intuitext etc.

Festivitatea de premiere a candidaţilor va avea loc în redactia National Geographic România sau într-o altă locaţie, la o dată care se va anunţa ulterior şi vor fi mentionaţi şi pe siteul National Geographic. Înmânarea premilor se va face personal de către redactorul şef sau redactorii revistei National Geographic România alături de alţi invitaţi.

 

NOTĂ

Orice modificare a prezentului regulament va fi adusă în timp util la cunoştinţă.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*