Campionii National Geographic – INFORMARE

Foto CORBIS

NOTĂ privind desfăşurarea concursului şcolar „Campionii National Geographic. Concurs de cultură ştiinţifică generală”, ediţia II, 2013

Revista National Geographic România a iniţiat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizarea concursului „Campionii National Geographic. Concurs de cultură generală ştiinţifică” ajuns la ediţia a II a, pentru clasele V – X, ale cărui obiective sunt:

•      atragerea elevilor doritori de lectură geografică într-o competiţie deschisă;

•     o mai bună înţelegere a caracterului aplicativ al disciplinei Geografie;

•     sprijinirea sistemului instructiv – educativ prin îmbunătăţirea competenţei pentru lectura şi de stimulare în formarea lor intelectuală;

•      relaţionarea informaţiilor din disciplina de învăţământ, Geografie, din curriculum nucleu, opţionale cu informaţiile din mass-media, reprezentată de revista National Geographic, ediţia în limba română;

•      implicarea cadrelor didactice în promovarea performanţelor.

Organizarea concursului a apărut din dorinţa de a sprijini în mod concret colaboratorii revistei National Geographic din învăţământul preuniversitar în demersurile lor de a stimuli gustul pentru lectură, crearea şi întreţinerea obişnuinţei de a citi, ca activitate constantă pentru perioada şcolară, dar şi pentru întreaga viaţă, la ridicarea nivelului de cultură prin lectură.

Nu se percepe nicio taxa de participare la concurs, participanţii fiind elevi colaboratori ai revistei National Geographic România.

Concursul se desfăşoară în Şcoala Nr. 70 din Municipiul Bucureşti, pentru disciplina de învăţământ Geografie, în data de 25 mai 2013, în cadrul zilelor Simpozionului Naţional de Geografie, începând cu ora 10. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Testul conţine trei categorii de întrebări/itemi, primul cu alegere multiplă, al doilea de tip eseu şi al treilea cu suport cartografic. Fiecărui item îi sunt atribuite 10 puncte. Totalul este de 30 puncte.

Se acordă premiile I, II şi III, în ordinea descrescătoare punctajelor obţinute, şi 3 menţiuni pentru fiecare clasă. Pe lângă aceste premii se va oferii şi un premiu surpriză, dacă se va realiza punctajul maxim.

Toţi elevii care participă la concurs vor primi diplome de participare. Premiile constau în diplome, reviste National Geographic, ediţii speciale National Geographic şi alte materiale apărute sub brandul National Geographic, carţi şcolare de la Ed. Litera, softuri educaţionale de la Intuitext etc.

Se vor selecţiona de către cadrul didactic colaborator 7 elevi/ unitatea şcolară colaboratoare. Selecţia şi modul de repartizare a elevilor pe nivele de clase sunt la alegerea cadrului didactic.

Listele finale cu canditaţii vor fi transmise pe suport electronic la adresa de e-mail [email protected] sau prin fax la nr. 031 225 8715, în atenţia Dana Oprea, până la data de 15 mai 2013.

Bibliografia concursului este urmatoarea:

•      programele şcolare:

  • clasa a V a – Geografie generală, până la unitatea de învăţare: „Resursele naturale şi activităţile economice”;
  • clasa a VI a – Geografia Europei, până la unitatea de învăţare: „Europa de Vest (Atlantică)”;
  • clasa a VII a – Geografia continentelor extraeuropene, până la unitatea de învăţare: „America de Sud”;
  • clasa a VIII a – Geografia României, până la unitatea de învăţare: „România în Europa şi în lume. Caracteristici ale mediului înconjurător. Regiuni geografice ale României. Elemente ale dezvoltării durabile ”;
  • clasa a IX a – Geografia fizică, până la unitatea de învăţare: „Mediul, peisajul şi societatea omenească”;
  • clasa a X a – Geografie umană, până la unitatea de învăţare: „Ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii”.

•      manualele alternative în vigoare, pentru anul şcolar 2012 – 2013, pentru clasele V, VI, VII, VIII, IX, X;

•     atlasele geografice;

•     articolele de specialitate din revista National Geographic, ediţia în limba română, numerele din septembrie 2012 până în mai 2013.

Acţiunile National Geographic România desfăşurate în reţeaua de unităţi şcolare, din municipiul Bucureşti, se desfăşoară în baza parteneriatului numărului 25713, din data de 26.10.2012, cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Redactor-Şef
Cristian Lascu

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*