Raport: combustibilii fosili ca sursă principală de energie în UE, depășiți de sursele regenerabile

Foto: 123rf

Pentru prima dată, combustibili fosili ca sursă principală de energie a UE au fost depășiți de sursele regenerabile, se arată într-un raport recent al uniunii privind starea energiei în 2021.

Raportul din acest an, care analizează progresele Uniunii Europene pentru tranziția către o energie regenerabilă, a fost publicat și pe fondul unei creșteri puternice a prețurilor la gaze și energie electrică în Uniunea Europeană, ca și în multe alte zone ale lumii.

Obiectivul de a reduce emisiile nete cu cel puțin 55% pânâ în 2030 și cel de a realiza neutralitatea climatică până în 2050 merg pe un trend încurajator conform raportului citat, dar pentru a fi atinse este nevoie de eforturi mult mai susținute. Iată care sunt principalele progrese semnalatate în raport:

Progrese privind decarbonizarea economiei

  • Sursele regenerabile de energie, ca sursă principală de energie în UE, au generat 38% din energia electrică.
  • Combustibili fosili au generat în schimb 37%.
  • 9 state membre UE au eliminat cărbunele, 13 alte state s-au angajat să îl elimine.
  • În 2020, emisiile de gaze din UE au scăzut cu aproape 10% față de anul anterior.
  • Consumul de energie primară a scăzut în 2019 față de 2018, cu 1,9%, iar consumul final cu 0,6%.
  • Subvențiile pentru energie provenită din surse regenrabile și pentru eficiență energetică sunt pe un trand ascendent.
  • Sărăcia energetică afectează până la 31 de milioane de persoane din UE, cu diferențe mari între statele membre, de aceea este importantă protejarea persoanelor vulnerabile.
  • Se preconizează că planurile de redresare și reziliență ale statelor membre să ofere un impuls investițiilor legate de climă cu cel puțin 177 de miliarde de euro și să încurajeze reformele necesare pentru a sprijini tranziția climatică și energetică.

Cei cinci piloni pe baza cărora s-a realizat raportul privind starea energiei în 2021

1. Accelerarea decarbonizării

2. Creșterea eficienței energetice

3. Îmbunătățirea securității și siguranței energetice

4. Consolidarea pieței interne

5. Cercetare, inovare, competivitate

Europa, pe traseul neutralității climatice

Pentru a pune Europa pe traseul neutralității climatice, un pachet de propuneri al Comisiei punctează:  „înăsprirea actualei scheme UE de comercializare a certificatelor de emisii și o nouă schemă de comercializare a certificatelor de emisii pentru transporturi și clădiri, cu obiective și standarde de reglementare mai ambițioase pentru energia din surse regenerabile, eficiența energetică, o introducere mai rapidă a modurilor de transport cu emisii scăzute și a infrastructurii și combustibililor aferenți, o aliniere a politicilor fiscale la obiectivele Pactului verde european, măsuri de prevenire a relocării emisiilor de carbon și instrumente pentru conservarea și creșterea absorbanților naturali de carbon din UE. Pentru decembrie 2021 sunt programate noi propuneri, printre care se numără revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (DPEC), reducerea metanului în sectorul energetic și o propunere privind decarbonizarea piețelor gazelor”.

Foto: 123rf

În concluzie

Acest bilanț din 2021 al stării uniunii energetice în 2021 arată că punerea în aplicare a politicilor UE în materie de energie și climă contribuie la realizarea Pactului ecologic european și la redresarea după impactul crizei COVID-19.

Comisia UE va continua să monitorizeze evoluția prețului energiei pentru a se asigura că răspunsul său la creșterea actuală a prețului energiei rămâne proporțional și se concentrează asupra celor vulnerabili.

Investițiile publice și private suplimentare în eficiența energetică și energia regenerabilă, în special în energia eoliană și solară, stocarea și producția descentralizată de energie electrică, sunt cruciale pentru tranziție, creșterea rezilienței și atenuarea creșterilor reînnoite ale prețurilor la energie electrică.

În 2022, Comisia intenționează să adopte o strategie a UE pentru energia solară, care să acopere barierele existente care împiedică și condițiile care vor permite implementarea capacității de energie solară necesară până în 2030 și până în 2050.

Sărăcia energetică va continua să necesite o atenție specială, în special într-o situație în care prețurile mai mari ale energiei afectează gospodăriile cu venituri mici și medii. Comisia colaborează cu statele membre și cu autoritățile de reglementare în domeniul energiei pentru a proteja cel mai bine consumatorii vulnerabili și va propune reguli pentru îmbunătățirea performanței energetice a parcului de clădiri europene. Consumatorii ar trebui să fie capabili să se implice activ pe piața energiei și să beneficieze de un grad ridicat de protecție.

Be the first to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată


*